Oznámit škodu

Co dělat, když dojde ke škodě

Ihned po vzniku škody

  • Učiňte nutná opatření ke zmírnění následků – zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala (např. oprava poškozeného vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.).
  • Zdokumentujte vzniklou škodu – pořiďte fotografie poškozených věcí (včetně celkového pohledu na poškozenou věc).
  • Bez zbytečného odkladu oznamte pojišťovně, že škodní událost nastala.
  • Vyčkejte s celkovou opravou majetku poškozeného škodní událostí nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

Kdy volat policii

Vždy, když je v souvislosti se škodní událostí podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj (např. krádeže, loupeže, vandalismu).

Co potřebuji k oznámení škody

  • číslo pojistné smlouvy (kterou je poškozená věc pojištěna)
  • identifikační údaje pojištěného (jméno a příjmení / obchodní jméno, datum narození / IČO)
  • datum a místo vzniku škodní události
  • informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození
  • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění (pro urychlení výplaty pojistného plnění)

Na základě oznámení škody je evidována škodní událost. Její číslo obdržíte po dokončení registrace emailem nebo telefonicky podle zvoleného způsobu registrace.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě.

Telefonicky

841 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno