Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie

Proč zrovna tento pojistný program?

Připravili jsme speciální produkty, které chrání různé typy alternativních zdrojů energie. Pojištění vám v případě škody zajistí dostatek finančních prostředků potřebných pro rychlou obnovu poškozeného zařízení. Po dobu opravy vám nahradíme finanční ztráty, a tím umožníme nerušené splácení úvěrů.

Pojištění majetku a odpovědnosti sjednáváme jak pro fázi výstavby, tak i pro následný provoz elektrárny.

 

Výhody

  • Pojištění v návaznosti podmínek financujících bank
  • Ochrana před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu
  • Krytí finančních ztrát v důsledku přerušení provozu
  • Komplexní krytí rizik
 

Pojistný program je určen pro majitele:

  • fotovoltaických elektráren;
  • bioplynových stanic;
  • větrných elektráren;
  • malých vodních elektráren.

Více informací

Pro další informace vyplňte, prosím, kontaktní formulářNáš zástupce vás bude kontaktovat.

Pojištění v programu