Přihláška do skupinového Stříbrného pojištění

Výhody Stříbrného pojištění

  • Stříbrné pojištění je vhodné pro každého, kdo má rád sport, cestování a pohyb v přírodě a chce mít kryta specifická rizika, která nejsou obvykle kryta běžným pojištěním
  • Stříbrné pojištění máte možnost získat jako benefit v rámci věrnostního programu „Klientský klub České pojišťovny“ u České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. (dále též „ČP ZDRAVÍ“) bez povinnosti platit pojistné

Stříbrné pojištění zahrnuje

  • Pojištění klíšťové encefalitidy – za první stanovení diagnózy virové encefalitidy přenášené klíšťaty vyplatí ČP ZDRAVÍ jednorázově 10 000 Kč.
  • Pojištění lymeské boreliózy – za první stanovení diagnózy lymeské nemoci vyplatí ČP ZDRAVÍ jednorázově 10 000 Kč.
  • Pojištění hospitalizace po dopravní nehodě – za hospitalizaci v důsledku dopravní nehody, při níž došlo k úrazu pojištěného jako chodce nebo cyklisty, vyplatí ČP ZDRAVÍ jednorázově 100 000 Kč; hospitalizace musí nastat do 24 hodin po nehodě a být delší než 28 dnů.
  • Pojištění hospitalizace po teroristickém útoku – za hospitalizaci v důsledku teroristického útoku vyplatí ČP ZDRAVÍ jednorázově 200 000 Kč; hospitalizace musí nastat do 24 hodin po útoku a být delší než 24 hodin.

Čím se Stříbrné pojištění řídí a informace ke Stříbrnému pojištění

Stříbrné pojištění se řídí pojistnou smlouvou č. 19100986/2019 uzavřenou mezi Českou pojišťovnou a.s. jako pojistníkem a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. jako pojistitelem (dále jen „Pojistná smlouva“) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro skupinové Stříbrné pojištění 01/2019 (dále jen „Pojistné podmínky“).

Sjednání Stříbrného pojištění

Máte-li zájem o sjednání Stříbrného pojištění a jste zároveň ve stříbrné, zlaté nebo platinové úrovni věrnostního programu „Klientský klub České pojišťovny“, vyplňte a odešlete následující formulář. Informace o podmínkách zařazení do jednotlivých úrovní programu naleznete v Klientském klubu. Vaši úroveň programu zjistíte v Klientské zóně, pokud jste si do ní aktivoval/a přístup, nebo telefonicky na čísle 241 114 114.

Vaše pojištění vznikne, pokud budete v den počátku pojištění (tzn. následující den po sjednání pojištění) ve stříbrné, zlaté nebo platinové úrovni věrnostního programu „Klientský klub České pojišťovny“ a potrvá do 31. 12. 2019. Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení. Bude-li Pojistná smlouva prodloužena a vy nebudete splňovat tuto úroveň k prvnímu dni roku 2020, zanikne vaše pojištění posledním dnem roku 2019. Další podmínky trvání pojištění naleznete v Pojistné smlouvě.Sjednáním pojištění se stáváte pojištěným, ale nejste smluvní stranou Pojistné smlouvy. Nejste tedy oprávněn/a Pojistnou smlouvu měnit nebo ukončit.
Mám zájem o sjednání Stříbrného pojištění a souhlasím s tímto pojištěním.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem Pojistné smlouvy a Pojistných podmínek, Informace o Stříbrném pojištění, Informačního dokumentu o pojistném produktu a Stručné informace o zpracování osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že podmínkou vzniku a trvání pojištění je moje zařazení do stříbrné, zlaté nebo platinové úrovně věrnostního programu „Klientský klub České pojišťovny“.
Beru na vědomí, že mé identifikační osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo budou předány České pojišťovně ZDRAVÍ a.s. ke zpracování pro účely pojištění. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a zavazuji se nahlásit České pojišťovně a.s. jejich změny.