Bytové domy - Doplňující informace

Živelní pojištění majetku

Kromě standardního rozsahu zahrnuje pojištění také rizika, která se týkají speciálně bytové výstavby. Řeší:

 • pojištění skel ve společných prostorách domu – „all risk";
 • škody způsobené nárazem vozidla;
 • škody způsobené vandalismem, sprejery;
 • škody vzniklé vystoupením vody z kanalizace;
 • škody způsobené odcizením stavebních součástí (např. okapů, osvětlení společných prostor);
 • škody na elektrických zařízeních vzniklé indukcí, přepětím;
 • strojní pojištění výtahů.

 

Pojištění ušlého nájemného

Pojištění náhrady nájemného (příp. zálohových plateb na správu domů bytových družstev a SVJ) v případě poškození nebo zničení domu.

Pojištění odpovědnosti vlastníků/správců nemovitostí 

Jedná se zejména o:

 • odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, kryje škody či újmy způsobené jiné osobě, které vznikly v souvislosti s pojištěnou nemovitostí (např. v důsledku poruchy domovních rozvodů plynu, vody, elektrické energie, odpadu, provozem výtahu, pádem stavebních součástí, stavebního materiálu, střešní krytiny nebo sesuvem sněhu či ledu z bytového domu);
 • povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou mezi společenstvím vlastníků jednotek a jeho členy navzájem.

Své pojištění odpovědnosti můžete rozšířit o připojištění:

 • odpovědnosti statutárních orgánů SVJ a bytových družstev – toto pojištění je sjednáváno pro případ povinnosti nahradit škodu, pokud ke škodě došlo následkem porušení povinností vyplývajících z funkce pojištěného;
 • nároky z ochrany osobnosti, regresní náhrady pojišťoven, náhrady vyplacené nemocenské.