Dopravní bezpečnost

Pojišťujeme nejen motorová vozidla a osoby pro případ úrazu na silnicích, ale také se aktivně podílíme na prevenci dopravní bezpečnosti.

Více než deset let se věnujeme projektu Gentleman silnic, který zaštiťujeme ve spolupráci s Policií ČR. Jeho cílem je motivovat účastníky silničního provozu, aby nebyli lhostejní vůči svému okolí. Gentlemanem silnic se stává ten, kdo osobně přispěje k záchraně života nebo jiným způsobem pomůže ostatním při závažné dopravní nehodě.

Prostřednictvím ČP Indexu hodnotí Česká pojišťovna bezpečnost na silnicích 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky. Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel daných měst.