ČP Program zaměstnaneckých výhod 

Cílem každé úspěšné společnosti je přilákat a udržet co nejlepší zaměstnance. Dobře zvolený systém odměňovaní doplněný vhodným systémem zaměstnaneckých benefitů zvýší konkurenceschopnost při získávání pracovní síly a pomůže motivovat a stabilizovat klíčové pracovníky podniku.

ČP Program zaměstnaneckých výhod

Nezáleží na velikosti vaší firmy

Česká pojišťovna individuálně přizpůsobí Program zaměstnaneckých výhod velikosti vaší firmy i vašim specifickým potřebám.

ČP Program zaměstnaneckých výhod mohou využít

Výhody programu

Daňová úspora

Životní pojištění a penzijní připojištění jsou podporovány státem ve formě daňových výhod i po legislativních změnách s účinností od 1. 1. 2015.

Pro firmu
Stále tedy platí, že je sjednocen daňový režim na straně zaměstnavatele tak, že pojistné na soukromé životní pojištění i příspěvky na penzijní připojištění jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem bez ohledu na jejich výši.

Pro zaměstnance
Od roku 2013 dochází ke zvýšení společného limitu na straně zaměstnance pro penzijní připojištění i soukromé životní pojištění na 30 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele, kdy do této výše jsou příspěvky osvobozeny od daně z příjmu a v případě vyššího příspěvku vzniká povinnost daň odvést.

Změny od roku 2015
Od 1. 1. 2015 došlo novelou zákona o daních z příjmu k úpravě podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Aby bylo nadále možné považovat pojistné za toto pojištění včetně případných příspěvků zaměstnavatele za daňově zvýhodněné, není možné vybírat prostředky před jeho koncem.

  • Pokud se váš zaměstnanec rozhodne akceptovat námi zaslanou úpravu jeho smlouvy životního pojištění a doloží vám tuto úpravu smlouvy, budou vaše příspěvky na tuto smlouvu i nadále daňově zvýhodněny. V takovém případě není nutno nic měnit.
  • Pokud váš zaměstnanec námi navrženou úpravu smlouvy životního pojištění odmítne, je povinen vás o tom informovat. Taková smlouva nebude nadále podléhat daňovému zvýhodnění. Vaše společnost pak má možnost rozhodnout se o dalším postupu – např. ukončit příspěvky na tuto smlouvu a přispívat zaměstnanci na jinou, daňově zvýhodněnou smlouvu životního pojištění.

Nastalé změny nemají žádný finanční ani organizační dopad na vás jako zaměstnavatele, plátce daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění v případě, že budete i po 1. 1. 2015 přispívat na smlouvu soukromého životního pojištění s daňovou úlevou. Nezmění se ani režim a způsob zasílání příspěvků zaměstnancům.

Klienti využívající KŽP (S-řada, PARTNER) Flexibilní ŽP s výběry a jejich klony vč. PROfi ŽP (DYK, DYK+, DIA, MŽ)
Na PS není výběr umožněn Na PS není výběr využíván Na PS je výběr využíván
Pro klienty se nijak nemění podmínky pro využívání daňové uznatelnosti. Pro odkupné po 1.1.2015 se mění postup pro danění odkupného. Klienti musí podle podmínek pojišťovny upravit smlouvu tak, aby zajistili daňovou uznatelnost i po 1.1.2015 - smluvně upravit zrušení výběrů na PS. Pro odkupné po 1.1.2015 se mění postup pro danění jeho zdanění. Klienti musí podle podmínek pojišťovny upravit smlouvu tak, aby zajistili daňovou uznatelnost i po 1.1.2015 - smluvně upravit zrušení výběrů na PS. Pro odkupné po 1.1.2015 se mění postup pro danění jeho zdanění. U těchto klientů je nutné aktivně komunikovat o struktuře a podmínkách příspěvků po 1.1.2015.

Podrobnosti o změnách najdete na speciální stránce týkající se změn a stránce o daňových výhodách obecně. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na pojišťovacího poradce, který má vaši firmu ve správě, nebo na náš email: zamestnaneckevyhody@ceskapojistovna.cz. 

Úspora mzdových nákladů

Z příspěvků zaměstnanci na životní pojištění a penzijní připojištění, které nepřesáhnou hranici 30 000 Kč ročně od jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec sociální ani zdravotní pojištění.

Jednoduché zasílání a správa plateb

Své platby nám můžete jednoduše zasílat hromadným příkazem, kde jednotlivé řádky příkazu identifikují platby za jednotlivé zaměstnance. Tento způsob plateb je vhodný především pro menší skupiny, menší počty platebních příkazů. Firmám s větším počtem zaměstnanců (minimálně 20) nabízíme možnost spravovat příspěvky prostřednictvím speciální aplikace České pojišťovny, platby za všechny zaměstnance lze zasílat v sumě jednou částkou a přes výše uvedenou aplikaci dodat soupisku smluv, na níž má být tato částka rozúčtována.