ČP Program zaměstnaneckých výhod 

Cílem každého zaměstnavatele je přilákat a udržet co nejlepší zaměstnance. Dobře zvolený systém odměňovaní doplněný vhodným systémem zaměstnaneckých benefitů zvýší konkurenceschopnost při získávání zaměstnanců a pomáhá motivovat a stabilizovat klíčové pracovníky společnosti.

ČP Program zaměstnaneckých výhod

Nezáleží na velikosti vaší společnosti

Česká pojišťovna individuálně přizpůsobí ČP Program zaměstnaneckých výhod velikosti vaší společnosti i vašim specifickým potřebám.

ČP Program zaměstnaneckých výhod mohou do svých sociálních a motivačních programů zavést živnostníci, malé a střední firmy, velké korporace, ale také organizační složky státu a příspěvkové organizace. 

Výhody ČP Programu zaměstnaneckých výhod

Soukromé životní pojištění a penze

Daňová legislativa zvýhodňuje příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a penze (doplňkové penzijní spoření s penzijní připojištění se státním příspěvkem). Pokud soukromé životní pojištění zaměstnance splňuje podmínky daňové uznatelnosti, může zaměstnavatel přispívat na toto pojištění v součtu až 50 000 Kč za jednoho zaměstnance na jeden kalendářní rok (§6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů).

Pro společnost
Příspěvky na soukromé životní pojištění i příspěvky na penzi jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem bez ohledu na jejich výši (§24 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů). Zároveň jsou do částky 50 000 Kč osvobozeny od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Pro zaměstnance
Příspěvky na soukromé životní pojištění i příspěvky na penzi jsou do 50 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele, osvobozeny od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Úrazová pojištění a připojištění

Daňová legislativa částečně zvýhodňuje příspěvky zaměstnavatele na úrazová rizika placená zaměstnavatelem. Zaplacené pojistné může být placeno jako daňově účinný náklad zaměstnavatele. Na straně zaměstnance vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod daně z příjmů ze závislé činnosti, a proto se ze zaplaceného pojistného platí odvody na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Platby na úrazové pojištění a připojištění jsou významným nadstandardním nástrojem pojistné ochrany před nahodilými riziky zaměstnanců. Krytí úrazových rizik je vhodné i pro pojištění statutárních orgánů společností vykonávajících činnost statutárního orgánu na základě smlouvy o výkonu funkce.