Státní správa

Česká pojišťovna je spolu s Penzijní společnosti České pojišťovny partnerem mnoha rozpočtových i příspěvkových organizací, jako jsou např.:

  • organizační složky státu;
  • územní samosprávné celky;
  • příspěvkové organizace státu;
  • příspěvkové organizace samosprávných celků.

ČP Program zaměstnaneckých výhod určený rozpočtovým a příspěvkovým organizacím je přizpůsoben podmínkám, za kterých mohou tyto instituce přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Nabídka pojištění

Produkty nabízené v rámci Programu zaměstnaneckých výhod:

Doplňkové penzijní spoření ve státní správě

Územní samosprávné celky mohou poskytovat ze svých sociálních fondů příspěvek na doplňkové penzijní spoření podle pravidel stanovených ve vnitřních směrnicích upravující čerpání sociálního fondu.

Organizační složky státu, příspěvkové organizace státu a příspěvkové organizace územních samosprávných jednotek mohou z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) hradit za své zaměstnance část příspěvku na doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit.

Příklad výše příspěvku na penzijní připojištění

Organizace podle zásad čerpání z FKSP stanovila, že maximální příspěvek z fondu je 300 Kč měsíčně.

Výše příspěvků v Kč
Měsíční příspěvek zaměstnance, který se zavázal ve smlouvě hradit 100 200 300 400 500 600 700 800
Maximální měsíční příspěvek zaměstnavatele 90 180 270 300 300 300 300 300

Soukromé životní pojištění ve státní správě

Územně samosprávné celky mohou poskytovat ze svých sociálních fondů příspěvek na životní pojištění podle pravidel stanovených ve vnitřních směrnicích upravující čerpání sociálního fondu.

Organizační složky státu, příspěvkové organizace státu a příspěvkové organizace územních samosprávných jednotek mohou z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) hradit za své zaměstnance část příspěvku na životní pojištění, nejvýše však 50 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit.

Příklady výše příspěvku na životní pojištění

Organizace podle zásad čerpání z FKSP stanovila, že maximální příspěvek z fondu je 250 Kč měsíčně.

Výše příspěvků v Kč
Měsíční příspěvek zaměstnance, který se zavázal ve smlouvě hradit 100 200 300 400 500 600 700
Maximální měsíční příspěvek zaměstnavatele 50 100 150 200 250 250 250

Výhody programu

  • Rozšířená poskytovaných benefitů zaměstnancům
  • Zvýšení motivace a produktivity
  • Jednoduché zasílání a správa plateb za příspěvky

Další výhody

  • Zvýhodněné nabídky dalších produktů a služeb v rámci finanční skupiny ČP
  • Odborné poradenství