Historie a vývoj České pojišťovny

Tradice České pojišťovny se odvíjí od roku 1827, kdy byly schváleny stanovy instituce nazvané Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav.

Tato instituce, která zpočátku nabízela pouze pojištění proti požáru, později změnila svůj název na První českou vzájemnou pojišťovnu.
V druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna tak silná instituce, že jí neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století včetně vůbec největší pojistné události
v 19. století, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla.

Počátkem 20. století začala První česká vzájemná pojišťovna nabízet svým klientům také životní pojištění, pojištění proti vloupání
a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu.

Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, která
si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem
o pojišťovnictví otevřen trh a umožněn vstup dalších pojišťoven.
Do konce roku 1999 vzniklo na českém trhu 42 pojišťoven.
I v dnešním vysoce konkurenčním prostředí si Česká pojišťovna stále drží své výsadní postavení.

Profil

 

 • 2015

  Byla dokončena poslední fáze odkupu zbývajícího menšinového podílu v Generali PPF Holdingu. Generali se tak po rozhodnutí Skupiny PPF odprodat zbývající podíl stává stoprocentním vlastníkem holdingu. V této souvislosti dochází také k přejmenování společnosti na Generali CEE Holding B.V., jehož je Česká pojišťovna součástí.

 • 2013

  V lednu 2013 prodala finanční skupina PPF italské Generali Group část svého podílu (25 %) ve společném podniku Generali PPF Holding. V této souvislosti se stal novým generálním ředitelem Generali PPF Holdingu Luciano Ciriná, který tak na této pozici vystřídal Ladislava Bartoníčka. Podíl PPF v holdingu s Generali Group v tuto chvíli činí 24 %.

 • 2011

  Jako první pojišťovna uvádí na český trh smartphonovou mobilní aplikaci pro potřeby pojištění motorových vozidel.

 • 2010

  Změna trhu s povinným ručením - 1. Povinné ručení bez povinností pomůže řidičům ve všech nehodových situacích, protože nechrání jen okolí, ale i vlastníka vozidla samotného, a to v případě, kdy mu škodu způsobí klient jiné pojišťovny.

 • 2008

  PPF a Generali vytvořily společný holdingový podnik Generali PPF Holding, který spojil pojišťovací a s nimi spojené aktivity obou skupin v regionu střední a východní Evropy.

 • 2005

  Členství v Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu.

 • 2003

  Vybudování Klientského servisu a poskytování služeb na špičkové úrovni.

 • 2002

  Vstup ČP na ruský trh.

 • 2000

  Demonopolizace trhu povinného ručení.

 • 1996

  Vstup finanční skupiny PPF.

 • 1992

  Vznik společnosti Česká pojišťovna a.s., privatizace.

 • 1991

  Demonopolizace, vznik konkurenčního prostředí.

 • 1989

  Počátek zásadních změn celé organizace podniku.

 • 1976

  Ministerstvo financí stanovuje podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací.

 • 1975

  Vydány zásady o bezziskovosti v životním a důchodovém pojištění.

 • 1969

  Vznikla Česká státní pojišťovna.

 • 1965

  Rozvodněním Dunaje vznikla jedna z největších škod v historii.

 • 1953

  Vznik Státní pojišťovny, později pojišťovací a zajišťovací podnik.

 • 1948

  Pět stávajících pojišťoven bylo sloučeno v Československou pojišťovnu n.p.

 • 1945

  Smluvní pojišťovnictví zestátněno.

 • 1932

  Pojišťovnictví zasáhla velká krize, která se nevyhnula ani První české.

 • 1924

  Vedení První české se snažilo rozšiřovat svůj vliv nejen v Českých zemích, ale i na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

 • 1921

  Po vzniku samostatného státu nabízela První česká téměř všechny druhy pojištění.

 • 1910

  Rozšíření služeb o pojišťování škod proti krádežím vloupáním a pojištění zákonné odpovědnosti. Byla založena dceřiná Česká vzájemná životní pojišťovna.

 • 1909

  Na valné hromadě bylo rozhodnuto o rozšíření činnosti na nová pojišťovací odvětví, například o povinném ručení automobilů (dříve jízdních strojů).

 • 1891

  Dochází k rozvoji společnosti, ústav však musel zároveň čelit větší konkurenci vzhledem ke vzniku nových pojišťoven.

 • 1881

  Ústav postihla největší ztráta v 19. století v důsledku škod vzniklých požárem Národního divadla.

 • 1875

  Činnost pojišťovny se rozšířila o pojištění životní a dobytčí.

 • 1865

  Začalo se s pojišťováním proti krupobití.

 • 1864

  Ústav začal pojišťovat movité jmění proti požáru.

 • 1855

  Zájem o záležitosti ústavu upadal, například na výroční schůzi generálního ředitelství se kromě tehdejšího ředitele nedostavil nikdo jiný, krize pominula až na začátku dalšího desetiletí.

 • 1849

  Pojišťovna zaznamenala těžké ztráty, celková pojištěná hodnota několik let klesala.

 • 1827

  27. 10. 1827 byly schváleny stanovy pojišťovny, později První české vzájemné pojišťovny.

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Číst dále