Investiční dotazník

  • V následujících otázkách prosím vyberte odpovědi, které nejlépe vyjádří váš osobní názor
  • Na základě vašich odpovědí vyhodnotíme vaši investiční strategii
  • Výsledek strategie můžete upravit podle seznamu nabídnutých produktů

Chcete nabídku produktů přesně pro vás?

Vyplňte tento investiční dotazník. Na základě výsledku investičního dotazníku vám bude zobrazena nabídka produktů na míru, do kterých můžete investovat.

 

Začátek

Konec

1. Jak hodnotíte své znalosti a zkušenosti v oblasti investování

Žádné
Základní
Pokročilé

2. Na jakou dobu chcete své finanční prostředky investovat?

Krátkodobě — nejméně na 6 měsíců
Krátkodobě — nejméně na 3 roky
Střednědobě — nejméně na 5 let
Dlouhodobě — nejméně na 8 let

3. V případě nenadálých finančních obtíží:

Budu nucen investici či její část vybrat, protože mám málo jiných úspor.
Ponechám své peníze investované, protože mám dostatek jiných úspor.

4. Při investování preferujete spíše výnos nebo jistotu?

Očekávám především nízké riziko i za cenu nízkých výnosů.
Očekávám vyvážený výnos a tomu odpovídající riziko, vím, že hodnota mé investice může mírně kolísat.
Očekávám vysoký výnos a vím, že hodnota mé investice může výrazně kolísat.

5. V případě výrazného snížení hodnoty investice bych:

Ukončil investici a zabránil tak dalšímu zvyšování ztráty.
Vyčkal do konce naplánovaného investičního horizontu.
Využil bych pokles k dalším investicím za nízký kurz.
 

Patříte mezi opatrné investory .

Máte rádi své jisté a jen velmi neradi se pouštíte do větších rizik, zejména pokud jde o vaše úspory. Od vaší investice očekáváte výnos mírně nad úrovní bankovních vkladů, ovšem větší výkyvy trhů nebudete tolerovat.

Na základě vyhodnocení investičního dotazníku Vám doporučujeme převod vašich prostředků do Individuálního programu 1.

Doporučení investičního programu se odvíjí od Vašich znalostí a je pouze orientační, nezaručuje budoucí výnos dle historického vývoje fondů.

Jste vyrovnaný investor .

Dobře víte, že pro dosažení nadprůměrných výnosů je třeba něco obětovat. Výkyvy hodnoty vaší investice pro vás nejsou žádnou hrozbou, nebudou-li překračovat rozumnou mez.

Na základě vyhodnocení investičního dotazníku Vám doporučujeme převod vašich prostředků do Individuálního programu 2.

Doporučení investičního programu se odvíjí od Vašich znalostí a je pouze orientační, nezaručuje budoucí výnos dle historického vývoje fondů.

Jste dynamický investor .

Investici vnímáte jako velkou šanci a nevynecháte žádnou příležitost pro maximalizaci vašeho zisku. Investování je pro vás zážitkem a výkyvy na trhu vnímáte jako příležitost pro levné nákupy.

Na základě vyhodnocení investičního dotazníku Vám doporučujeme převod vašich prostředků do Individuálního programu 3.

Doporučení investičního programu se odvíjí od Vašich znalostí a je pouze orientační, nezaručuje budoucí výnos dle historického vývoje fondů.

 

Individuální program 1:

Individuální program 2:

Individuální program 3:

Opakovat Připravit žádost