Jednorázové akce - Doplňkové informace

Pojištění majetku

Zahrnuje pojištění všech rizik, která mohou potkat vystavovatele nebo pořadatele krátkodobých akcí, včetně takových rizik, jako je pojištění proti vandalismu, prosté krádeži vystavovaných exponátů nebo poruše strojů při jejich předvádění.

Pojištění se vztahuje jak na vystavované exponáty, tak i na výstavní stánek a jeho vybavení, prodávané zboží nebo osobní věci vystavovatelů, a to již od okamžiku přípravy akce na místě pojištění.

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění přepravy zásilek poskytuje celkové krytí celé řady rizik, která hrozí standardnímu i unikátnímu zboží. Je určeno pro každého, kdo kupuje, prodává nebo přepravuje zboží a komu na osudu přepravovaných zásilek opravdu záleží. Ochrání nejen zásilku či zboží, které vám do rukou svěřili zákazníci, ale i vaši prestiž dodavatele či přepravce.

Pojištění platí po celou dobu přepravy včetně případného překládání, skladování a neplánovaných zdržení.

Pojištění odpovědnosti pořadatelů a vystavovatelů

Nabízíme komplexní pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci způsobené pojištěným jako organizátorem jednorázové akce nebo vystavovatelem. V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení poškozeného, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojištění je rovněž vhodné pro pořadatele dětských táborů, kde hrozí zvýšené riziko škod na zdraví dětí, a tím případné odpovědnosti.

Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce

Pořadatelům koncertů, festivalů, venkovních slavností, sportovních turnajů apod. je určeno pojištění finančních ztrát vzniklých v důsledku nekonání akce. Pojištění kryje organizátorům náklady marně vynaložené na organizaci akce, která byla zrušena, přesunuta či odložena.