Kalamity - Kroupy

Pokud vás postihly kroupy, zde pro vás máme návod, jak postupovat při uplatnění pojištění proti kroupám.

kalamity

Informace pro klienty po oznámení škody:

  • při registraci pojistné události budete informováni likvidátorem o dalších krocích
  • v návaznosti na množství škod v postižené oblasti vás bude kontaktovat mobilní technik v co nejkratší možné době a dohodne s vámi termín návštěvy
  • v případě, že budete v mezičase potřebovat další informace, získáte je na telefonní lince 241 114 114

 

Co si připravit k návštěvě pracovníka České pojišťovny:

  • platnou pojistnou smlouvu, pokud máte možnost ji předložit
  • seznam poškozených a zničených věcí s uvedením místa, kde se věc nacházela , jejich stáří, pořizovací doklady, doklady od opravy
  • pořizovací doklady k poškozeným nebo zničeným věcem
  • relevantní účty jako jsou záruční listy, certifikáty, posudky atd. (jestliže je máte k dispozici)
  • v případě poškození stavby její stavební plány
  • fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, pokud jste si ji pořídili