2010: čtyři kalamity

4 kalamity

Přírodní živly zasáhly roku 2010 do života klientů České pojišťovny v masivním rozsahu hned čtyřikrát. To je situace, která dosud neměla obdoby. Na škodách se podílela tíha sněhu, dvakrát po sobě povodně a rovněž krupobití.

Obrovské přívaly sněhu postihly během ledna až března Českou republiku několikrát. Tíha sněhu (a s ní také sesuvy sněhu nebo lavin, pády stromů, stožárů nebo jiných předmětů) způsobila klientům ČP více než 24 tisíc pojistných událostí s tím, že samotné škody byly oznamovány do České pojišťovny až do začátku června. Bylo vyplaceno plnění ve výši 437 milionů korun.

V květnu téhož roku se Česká republika potýkala s povodněmi – ty měly na svědomí vydatné dlouhotrvající deště. České pojišťovně bylo oznámeno 11 354 případů s celkovou výší plnění 492 milionů korun. K nejpostiženějším oblastem patřily okresy Frýdek-Místek, Karviná a Přerov.

V srpnu se povodně zopakovaly. Vydatné srážky naplnily vodní toky a zem, pole a louky nasáklé vodou nedokázaly přívalové deště absorbovat. Takzvaná blesková povodeň udeřila ničivou silou zejména na Liberecku a Ústecku. Specifikem těchto povodní byla skutečnost, že se voda rozlila i do míst, kde ji ani starousedlíci nepamatovali. Navíc v severních Čechách se takto masivní povodně nevyskytly přes padesát let.

Česká pojišťovna evidovala 6501 pojistných událostí, na jejichž odškodnění bylo vyplaceno přes 501 milionů korun. K nejpostiženějším okresům patřil Liberec (2175 případů), Česká Lípa (922 případů), Děčín (914 případů), ale také Praha (335 případů).

Tři srpnové dny pak stačily k tomu, aby krupobití a vichřice napáchaly během několika hodin škody, jejichž plnění přesáhlo předchozí povodně. Česká pojišťovna řešila přes 12 000 pojistných případů, jejichž hodnota byla vyšší než 600 milionů korun. Kroupy zdevastovaly především motorová vozidla a také budovy (střechy, střešní krytiny, omítky, fasády, okna). K nejpostiženějším oblastem patřila Praha a Středočeský kraj.

Mimořádnost této situace dokazovala i skutečnost, že během dvou dnů registrátoři škod zdokumentovali jen v Praze přes tisíc osobních automobilů. Prohlídkové místo navíc fungovalo v mimořádném režimu od 7 do 19 hodin.