2013: velká voda

V roce 2013 řešila Česká pojišťovna na 50 000 živelních škod. Nejvíce škod napáchala během celého roku velká voda (24 359 škod), dále potom vichřice (9 694 škod) a krupobití (5 055 škod). Následují škody způsobené bleskem (2 765), tíhou sněhu a námrazy (3 137) a na posledním místě, co do četnosti škod, se umístily požáry (1 934).

Nejvíce se se živly potýkal Středočeský kraj. Odtud nám klienti v průběhu roku 2013 nahlásili na 16 000 škod, z toho nejvíce škod způsobila velká voda (11 456). Druhým nejpostiženějším krajem byl kraj Jihočeský s celkovým počtem 5 919 škod. I zde způsobila největší škody velká voda, a to nejen červnové povodně (3 212). Na třetím místě se v počtu škod umístil kraj Ústecký (4 335 škod) a ani zde nebude překvapením, že nejvíce toho má na svědomí velká voda, a to 2 621 škod.

Pro názornost uvádíme přehled krajů a živlů, které v nich způsobily nejvíce škod:

 • Praha – velká voda (2 326 škod)
 • Středočeský kraj – velká voda (11 456 škod)
 • Královéhradecký kraj – velká voda (1 459 škod)
 • Moravskoslezský kraj – tíha sněhu a námrazy (765 škod)
 • Plzeňský kraj – velká voda (870 škod)
 • Jihočeský kraj – velká voda (3 212 škod)
 • Liberecký kraj – velká voda (538 škod)
 • Pardubický kraj – vichřice (823 škod)
 • Ústecký kraj – velká voda (2 621 škod)
 • Karlovarský kraj – velká voda (184 škod)
 • Jihomoravský kraj – vichřice (622 škod)
 • Olomoucký kraj – vichřice (322 škod)
 • Zlínský kraj – krupobití (559 škod)
 • Vysočina – vichřice (703 škod)

Červnová velká voda

Největší škody způsobila v roce 2013 klientům ČP červnová velká voda. Klienti nám nahlásili na 23 300 škod. Regionem, který se s velkou vodu potýkal nejvíce, byl Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Ústecký kraj.

V drtivé většině převažují škody na majetku občanů a klienti nám také nahlásili více než 400 automobilů, které velká voda více či méně poškodila.

Červencové bouřky

Velké škody způsobily také bouřky, které se v polovině července přehnaly naší republikou. Z této kalamity jsme zaregistrovali 11 200 škod. Nejvíce škod způsobila vichřice (5 200 škod) a krupobití (2 500 škod). Bouřky nejvíce zasáhly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Prahu. Největší škody způsobily bouřky na majetku zemědělců.