Rady pro poškozené

 

 

 1. Dbejte výstražných pokynů
 2. Oznamte vzniklou
  škodu
 3. Pořiďte
  dokumentaci
 4. Odstraňujte
  škody
 5. Vyčkejte příchodu
  pracovníka České pojišťovny
 6. Žádejte
  zálohu plnění

Oznámení škody

Oznamte nám vzniklou škodu na telefon 241 114 114 nebo on-line prostřednictvím internetového formuláře:

Pokud nemáte možnost oznámit pojistnou událost prostřednictvím výše uvedených kontaktů, můžete využít tištěného formuláře pro oznámení škod na majetku, který je k dispozici na obchodních místech ČP a po dohodě na příslušných obecních úřadech.

Dokumentace škody

Dokumentujte všechny vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou naším pracovníkem (mobilní technik). Nejlepším způsobem je fotodokumentace vzniklé škody. Pořízenou fotodokumentaci můžete on-line přiložit k Vaší pojistné události přímo zde nebo zaslat na CD na adresu Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno (na obálku připište číslo Vaší pojistné události) či odevzdat CD s fotodokumentací na obchodních místech ČP nebo přímo mobilnímu technikovi. Dovolujeme si upozornit, že fotodokumentace pořízená mobilními telefony není vždy kvalitní.

Poškozené věci

Pořiďte si seznam poškozených věcí.
Formulář "Seznam odcizených (pohřešovaných) a poškozených věcí" je k dispozici na obchodních místech ČP a po dohodě na příslušných obecních úřadech nebo je ke stažení zde. Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu poškozených věcí.

Uschovejte poškozené věci, je-li to možné. Zbytky poškozených nebo zničených věcí ponechte v místě k následné prohlídce naším pracovníkem. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, pořiďte si jejich fotodokumentaci.

Zálohy na pojistná plnění

Při prohlídce naším pracovníkem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Vkládání dokumentace ke škodě

Dokumenty ke škodám (seznam poškozených věcí, pořizovací doklady, fotodokumentace atd.) můžete přikládat v elektronické podobě přímo zde nebo zasílat na adresu Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno (na obálku připište číslo Vaší pojistné události).

V případě, že nemůžete najít číslo Vaší pojistné smlouvy, volejte Klientský servis na tel. č. 241 114 114. Uvedení čísla pojistné smlouvy není podmínkou pro oznámení škodní události. My Vaši škodu zaregistrujeme a smlouvu vyhledáme na základě uvedení Vašeho jména a rodného čísla.

Pracovník České pojišťovny

Náš pracovník Vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné,a dohodnete si termín prohlídky.

Co si připravit k návštěvě pracovníka České pojišťovny:

 • platnou pojistnou smlouvu, pokud máte možnost ji předložit
 • seznam poškozených a zničených věcí, který podle výše uvedeného návodu vytvoříte
 • pořizovací doklady k poškozeným nebo zničeným věcem
 • relevantní účty jako jsou záruční listy, certifikáty, posudky atd. (jestliže je máte k dispozici)
 • v případě poškození stavby její stavební plány
 • fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, pokud jste si ji pořídili