Sjednat cestovní pojištění

1
2
3
4

Kalkulačka pojištění

Cíl cesty

?

Kdy jedete

Kdo jede

- +
- +
- +
- +
?

Volitelná připojištění

?
?
?
Konečná cena pro Vás:

Evropa

Následující evropské státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Srbsko a Černá Hora, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (a Azory a Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (a Kanárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (o. Man, Normanské o.). Dále státy: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko a Turecko.
Limit pojistného plnění pro Evropu je 3 000 000 Kč.

Svět

Státy a území celého světa.
Limit pojistného plnění pro Svět je 100 000 000 Kč.

Úrazové pojištění kryje rizika trvalých následků, doby nezbytného léčení a smrti úrazem.

Trvalé následky

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu ze zvolené pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá dle oceňovací tabulky rozsah jeho tělesného poškození

Smrt úrazem

V případě smrti pojištěného následkem úrazu se vyplatí pojištěným zvolená pojistná částka.

Doba nezbytného léčení

Za dobu léčení úrazu se vyplatí pojištěnému ze zvolené pojistné částky tolik procent, kolika procentům podle oceňovací tabulky odpovídá plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení tohoto tělesného poškození.

Limity pojistného plnění jsou: 200 000 Kč (trvalé následky), 100 000 Kč (smrt úrazem) a 20 000 Kč (doba nezbytného léčení).

Vztahuje se na zničení nebo ztrátu zavazadel při loupeži, vloupání, dopravní nehodě nebo působením živlů.

Škodou působením živlů je například požár, povodeň, vichřice nebo pád stromů. Za loupež považujeme odcizení zavazadel pod pohrůžkou násilí a vyžadujeme policejní protokol. V případě vloupání do vozidla hradíme vše kromě elektroniky (mobily, notebooky, kamery, ...). V době, kdy jsou zavazadla svěřena přepravci, se na ně pojištění nevztahuje.

Limit pojistného plnění je 10 000 Kč.

Vztahuje se na krytí škod na majetku i na újmu na zdraví způsobených v zahraničí třetí osobě při běžných rekreačních činnostech.

Nevztahuje se na škody způsobené řízením vozidla nebo lodi, na úhrady pokut a penále atd.

Limity pojistného plnění jsou 2 000 000 Kč (újma na zdraví), 1 000 000 Kč (škoda na věci) a 500 000 Kč (finanční škoda).

V tomto případě může být datum počátku pojištění nejdříve za 3 dny.