Můj majetek

Pojištění odpovědnosti

  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  • Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti

Rozsah pojištění odpovědnosti

  • Vztahuje se na újmy na zdraví, na věcech a zvířatech, finanční, regresních nároků pojišťoven a nemajetkové (mají-li povahu zásahu do práv na ochranu osobnosti)
  • Pojištění odpovědnosti vlastníka, nájemce, držitele nebo správce nemovitosti (na vybrané nemovitosti)

Volitelná připojištění

  • Odpovědnost pronajímatele nemovitosti
  • Odpovědnost členů volených orgánů SVJ či bytového spolku
  • Odpovědnosti za velká domácí i hospodářská zvířata
  • Odpovědnost sportovců Sport plus
 

Zaujala vás naše nabídka?

Zavolejte nám na 241 114 152 a jistě se domluvíme.

Ke stažení