Nákladovost fondů

Aktuální nákladovost fondů v produktech investičního životního pojištění

Poplatek za správu investic

Česká pojišťovna si za správu vnitřních fondů neúčtuje žádné dodatečné poplatky ani náklady. Jejich podkladová aktiva jsou tvořena otevřenými podílovými fondy Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a Conseq Investment Management, a.s, jejichž poplatky za správu a celkovou nákladovost udává tabulka níže:

Ukazatel TER pro Českou pojišťovnu a.s. a management fee fondů

Fond Charakteristika fondu Správce fondu
Fond fondů vyvážený Externě řízený fond fondů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond fondů dynamický Externě řízený fond fondů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond konzervativní Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond korporátních dluhopisů Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond globálních značek Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond ropy a energetiky Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond zlatý Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond nemovitostních akcií Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond farmacie a biotechnologie Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond živé planety Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond nových ekonomik Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond balancovaný konzervativní Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond vyvážený dluhopisový Externě řízený fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Dynamické portfolio Conseq Externě řízený fond fondů Conseq Investment Management, a. s.
Konzervativní portfolio Conseq Externě řízený fond fondů Conseq Investment Management, a. s.
Portfolio nových ekonomik Conseq Externě řízený fond fondů Conseq Investment Management, a. s.
Vyvážené portfolio Conseq Externě řízený fond fondů Conseq Investment Management, a. s.
FOND TER V ROCE 20171) SYNTETICKÉ TER MANAGEMENT FEE (MAXIMÁLNĚ) AKTUÁLNÍ MANAGEMENT FEE
Fond konzervativní 0,33 % X 3 % 0,20 %
Fond vyvážený dluhopisový 0,57 % X 3 % 0,40 %
Fond korporátních dluhopisů 2,02 % X 3 % 1,90 %
Fond balancovaný konzervativní 2,15 % X 3 % 2,00 %
Fond globálních značek 2,34 % X 3 % 2,20 %
Fond farmacie a biotechnologie 2,33 % X 3 % 2,20 %
Fond ropy a energetiky 2,64 % X 3 % 2,50 %
Fond nových ekonomik 2,36 % X 3 % 2,20 %
Fond zlatý 3,14 % X 3 % 3,00%
Fond nemovitostních akcií 2,34 % X 3 % 2,20 %
Fond živé planety 2,39 % X 3 % 2,20 %
Fond fondů vyvážený 0,09 % 1,84 % 3 % 0%
Fond fondů dynamický 0,09 % 2,16 % 3 % 0 %
Dynamické portfolio Conseq 1,81 % 3,11 %2) 1,30 % 1,30 %
Konzervativní portfolio Conseq 1,12 % 1,52 %2) 0,40 % 0,40 %
Portfolio nových ekonomik Conseq 1,95 % 3,25 %2) 1,30 % 1,30 %
Vyvážené portfolio Conseq 1,47 % 2,07 %2) 0,60 % 0,60 %

1) TER (Total Expense ratio) Standardizovaný ukazatel nákladovosti investičních fondů
2) Syntetické TER - zohledňuje nákladovost investičních fondů v portfoliu

seřazeno podle stránky "povaha investičních nástrojů"

Maximální management fee je statutem fondu určená maximální výše roční úplaty za obhospodařování fondu a je stanovená jako procento z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu za účetní období (12 měsíců), o kterou může investiční společnost snížit vlastní kapitál fondu. Aktuální management fee je skutečná výše úplaty za obhospodařování fondu za rok 2017.
TER je ukazatel celkové nákladovosti fondů za rok 2017. Hodnoty v tomto sloupci udávají poměr celkové výše nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji.
Poplatky a náklady fondu slouží k zajištění správy fondu a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

TER představuje roční sazbu nákladů investičního fondu z hodnoty aktuálně investovaných prostředků.

Syntetické TER je ukazatel celkové nákladovosti používaný u fondů fondů. Zachycuje celkovou výši nákladů jak na úrovni vlastního fondu fondů, tak všech fondů, které tvoří portfolio tohoto fondu. Aktuální výše nákladovosti je zveřejňována na internetových stránkách České pojišťovny.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114