Pojištění lesů a lesních školek

Co získáte

 • Komplexní ochranu před širokým spektrem rizik ohrožujících lesní porosty a školky
 • Možnost připojištění nákladů na vytěžení a zalesnění po pojistné události, která postihla lesní porosty
 • Pojištění všech druhů lesního sadebního materiálu
 • Možnost čerpání až 30% státní podpory na uhrazené pojistné za pojištění lesních školek
 • Finanční stabilitu v případě pojistných událostí
 
 

Rozsah pojištění

Pojištění lesních porostů

Pojistit lze:

 • Lesy hospodářské
 • Lesy ochranné
 • Lesy příměstské a rekreační

Rozsah pojištění:

 • Ochrana pro případ poškození nebo zničení požárem nebo vichřicí
 • Možnost připojištění nákladů na vytěžení nebo znovuzalesnění
 • Spoluúčast je počítána z pojistného plnění
 • Volitelné pojistné částky na hektar
 • Pojistná ochrana a pojistné

Pro nové klienty lze využít startovací slevu

Pojištění lesních školek

Pojistit lze:

 • Lesní sadební materiál pěstovaný v lesních školkách

Rozsah pojištění:

 • Pojištění pro případ poškození nebo zničení krupobitím nebo požárem
 • Možnost připojištění proti škodám způsobených vichřicí, záplavou, povodní, mrazem nebo sesuvem půdy
 • Spoluúčast je počítána z pojistného plnění
 • Volitelná pojistná částka na hektar
 • Volitelná spoluúčast
 • Bonifikace formou slevy na pojistném plnění za bezeškodní průběh

Pro nové klienty lze využít startovací slevu

Pojistná ochrana a pojistné

Pro zabezpečení plnohodnotné náhrady po pojistné události je nezbytné pro jednotlivé druhy lesního sadebního materiálu správně zvolit pojistnou částku, a to buď v Kč za hektar, nebo v Kč za kus, a dále přesně specifikovat jednotlivá místa pojištění a jednotlivé druhy lesního sadebního materiálu.

Výše pojistného závisí na dohodnutých pojistných částkách, zvolených rizicích, na druhovém složení a stáří pěstovaného lesního sadebního materiálu. Základem pro výpočet případné výše pojistného plnění jsou sjednané pojistné částky.

Aktuální pojistné programy

 

Podobná pojištění

Ke stažení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114