Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými nároky
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit újmu
 • Právní pomoc při řešení pojistné události
 
 

Rozsah pojištění

Toto pojištění (tzv. pojištění D&O) kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.

Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

Doplňkové informace

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené, mohou být negativní důsledky jejich rozhodnutí značné. Navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce).

 • V základním rozsahu pojistné ochrany je zahrnuto:
  • újma způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti;
  • náklady na právní ochranu;
  • náklady na šetření;
  • náklady na očištění jména;
  • pokuty a penále;
  • náhrada ztráty za účast na soudním jednání;
  • náklady na extradiční řízení;
  • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
  • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
  • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení;
  • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
  • náklady na psychologickou pomoc;
  • náklady v neodkladných případech;
  • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu;
  • náklady na předcházení nároku;
  • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti;
  • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích;
  • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích;
  • pojištění dceřiných společností;
  • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku v délce 24 měsíců;
  • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce;
  • újmy způsobné majoritnímu akcionáři (vlastníkovi).
 • Pojištěnými jsou:
  • členové orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu);
  • zaměstnanci společnosti v kontrolní nebo řídicí funkci;
  • dědici, zákonní zástupci a právní nástupci;
  • manželé;
  • vlivná osoba dle § 71 zákona o obchodních korporacích.

Aktuální pojistné programy

Podobná pojištění

Ke stažení

Příběh

Jedno nesprávné rozhodnutí

Už několik plet pracuji v jedné výrobní společnosti jako finanční ředitel a člen představenstva. Svou práci jsem vykonával vždy svědomitě, což mi v předchozích letech zajistilo kariérní postup. Ještě nikdy jsem však nezažil situaci, kdy bych řídil společnost po finanční stránce v době krize, a tak se stalo, že jedním nesprávným rozhodnutím přišla společnost o část svých příjmů

Číst dále…

 

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114