Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Co získáte

 • Komplexní program pojistné ochrany proti dopravním rizikům
 • Minimalizaci nákladů na krytí škod ve vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • Možnost využití nepřetržitého asistenčního servisu v rámci Asistence CARGO
 • Širokou škálu volitelných připojištění 
 
 

Rozsah pojištění

Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:

 • při nakládce a vykládce
 • na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Příklady škod z pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • Únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození přečerpávacího zařízení, pád zboží při nakládce, vykládce
 • Poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění
 • Poškození rychlokazitelného zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení
 • Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu přepravované věci
 • Vloupání do nákladového prostoru či odcizení zboží
 • Poškození převáženého zboží běženci ukrytými v nákladovém prostoru

Asistence CARGO, Asistence CARGO + zahrnuje

 • zajištění havarijního komisaře
 • zajištění tlumočení
 • zajištění a úhrada nákladů za přeložení přepravované věci
 • zajištění a úhrada nákladů za přistavení náhradního vozidla
 • zajištění a úhrada nákladů za vyproštění vozidla (Asistence CARGO +)
 • zajištění úhrady nákladů za přechodné uskladnění

Aktuální pojistné programy

Podobná pojištění

Ke stažení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114