Pojištění plodin

Pojištění plodin

Co získáte

 • Možnost pojištění s volitelnou spoluúčastí
 • Bonifikaci až do výše 40 % formou slevy na pojistném
 • Nejširší krytí v případě pojistných událostí
 • Možnost čerpání až 65% státní podpory na uhrazené pojistné za pojištění plodin
 • Finanční stabilitu v případě pojistných událostí
 
 

Rozsah pojištění

Pojištění plodin minimalizuje důsledky událostí způsobených zejména nepříznivými projevy počasí. Pojištění zmírní jejich dopad na hospodářství. Vztahuje se na případy poškození nebo zničení plodin:

 • krupobitím nebo požárem;
 • vichřicí, záplavou, povodní, sesuvem půdy a u vybraných ozimých plodin vyzimováním;
 • jarním mrazem (pojistit lze cukrovku, chmel, vinnou révu, na jaře setý mák, přadné rostliny, na jaře setou nebo sázenou konzumní zeleninu, semenné porosty okopanin, zeleniny, jahody, jablka a hrušky);
 • mrazem (pojistit lze vinnou révu).

Co lze pojistit

 • plodiny pěstované na orné půdě (zejména obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zeleninu, jahody, krmné pícniny)
 • ovoce
 • chmel
 • vinnou révu
 • trvalé travní porosty
 • okrasné rostliny
 • rostliny ve sklenících nebo fóliovnících
 • semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin
 • porosty námelového žita a námele

Pojištění plodin lze sjednat v rámci skupiny plodin nebo jednotlivě.

Pojistné

Výši pojistného ovlivňuje zvolený hektarový výnos pojištěných plodin, zvolená pojištěná cena, plocha pojištěné plodiny, zvolený typ pojištění a dohodnutá výše spoluúčasti. Výši pojistného ovlivní i získaná výše bonifikace či poskytnutá sleva.

Slevy

Slevy poskytujeme v případě pojištění všech pěstovaných plodin a v závislosti na sjednaném počtu pojištění. Výše bonifikace formou slevy na pojistném závisí na dosažení parametrů stanovených pojistnou smlouvou.

 

Aktuální pojistné programy

Podobná pojištění

Ke stažení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114