Pojištění smluvních záruk

Co získáte

 • Pojištění s individuálním rozsahem na základě smlouvy o dílo nebo zadávací dokumentace u výběrového řízení
 • Záruční listinu odpovídající požadavkům oprávněné osoby (věřitele)
 • Možnost sjednání rámcové smlouvy
 • Pozitivní dopad na firemní cash flow, uvolněné finanční prostředky pak můžete použít na rozvoj svého podnikání
 
 

Rozsah pojištění

  Riziko je definováno jako nesplnění závazků pojištěného vyplývajících z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci u výběrového řízení.

  Zárukou pojišťovna potvrzuje, že za podmínek uvedených v pojistné smlouvě, v rozsahu a do výše limitu pojistného plnění poskytne věřiteli pojistné plnění, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo nebo neuzavře smlouvu o dílo v případě vyhraného výběrového řízení.

  Pojištění se může sjednat se spoluúčastí, kterou se pojištěný v případě vzniku pojistné události podílí na pojistném plnění. Pokud je v pojistné smlouvě sjednána, potom je zpravidla stanovena procentní výší, popř. fixní částkou. Spoluúčast může být složena na bankovním účtu pojišťovny ve formě peněžního depozita, popř. může být nahrazena bankovní zárukou.

  Mezi základní typy nabízených smluvních záruk patří:

  • Záruka za akontaci (advanced payment bond)
  • Záruka za nabídku (bid bond)
  • Záruka za řádné provedení smlouvy (performance bond)
  • Záruka za zádržné za provedení práce (retention bond)
  • Záruka za zádržné v průběhu záruční doby (maintenance bond)

  Zobrazit detaily...

  Doba trvání pojištění odpovídá době závazku pojištěného. Pojištění může být sjednáno na dobu maximálně 60 měsíců.

  Sjednáváme také pojištění záruky za nabídku podle zákona o veřejných zakázkách

  Více...

  Pro sjednání pojištění se provádí analýza žadatele o pojištění.

  Zobrazit více o analýze...

Podobná pojištění

Ke stažení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114