Profesní odpovědnost

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy
 • Úhradu nákladů řízení o náhradě škody
 • Právní pomoc při řešení škodné události
 • Splnění povinnosti stanovené zákonem
 
 

Rozsah pojištění

 • Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti:
  • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví);
  • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci);
  • finanční (ve většině případů);
 • Česká pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti osobám vykonávajícím tyto profese:
  • auditor, daňový poradce, účetní;
  • advokát;
  • zprostředkovatel pojištění;
  • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě;
  • dražebník;
  • oceňovatel majetku;
  • zadavatel klinického hodnocení;
  • insolvenční správce;
  • veterinář a veterinární technik;
  • lékaři a zdravotnická zařízení;
  • autorizovaná osoba.

Aktuální pojistné programy

Podobná pojištění

Ke stažení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114