Drobný podnikatel, živnostník - Doplňující informace

Movité věci

 • Sdružený živel
 • Vodovodní škody
 • Indukce a přepětí
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Přeprava peněz
 • Škody na elektronických zařízeních

 

Vlastní i pronajaté nemovitosti

 • Sdružený živel
 • Vodovodní škody
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Náraz dopravního prostředku

 

Přerušení provozu

 • Zisk a stálé náklady