Zpět na detail poradce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Co získáte

  • Prokázání finanční způsobilosti
  • Rychlost a jednoduchost sjednání pojištění bez nutnosti předkládání protizáruk
  • Variabilní možnost sjednání
  • Flexibilitu uzavření pojistné smlouvy
  • Absenci poplatků za správu a vyhotovení pojistky (smlouvy o ručení)
 
 

Rozsah pojištění

Dopravci provozujícímu na základě koncese či licence vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t předepisuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného i prokázání finanční způsobilosti.

Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění bez nutnosti realizace konkurzů, exekucí, likvidačních řízení a bez ohledu na celkovou finanční situaci pojištěného či dlužníků a subdodavatelů pojištěného. Pojištění je sjednáváno bez povinnosti předkládat protizáruky a bez jakýchkoliv poplatků za zpracování a vyhotovování pojistných smluv.

Aktuální pojistné programy

Ke stažení