Zpět na detail poradce

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Co získáte

  • Jednoduché řešení pro krytí všech specifických rizik při výkonu zasílatelské činnosti
  • Odborné projednání náhrady škod poškozeným, úhradu jeho oprávněných nároků
  • Variabilní koncepci pojistné ochrany pro zasílatele při obstarávání přeprav, při použití mezizasílatelů či zasílatele v pozici dopravce
 
 

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti zasílatele kryje škody vzniklé při obstarávání přepravy, které je zasílatel povinen nahradit. V základním rozsahu je tak pojištěna povinnost zasílatele nahradit následné i čisté finanční škody vzniklé při obstarávání přeprav a škody, které je povinen nahradit, pokud k obstarání přepravy použije dalšího zasílatele.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou

  • poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou věci
  • finanční škody

 

Příklady škod z pojištění odpovědnosti zasílatele

  • Škody v důsledku poskytnutí chybných informací dopravci
  • Škody vzniklé chybným obstaráním přepravy
  • Škody v důsledku nesprávných údajů v přepravních dokladech
  • Škody vzniklé při skladování, paletizaci, balení či signování zboží

Aktuální pojistné programy

Ke stažení