Zpět na detail poradce

Pojištění plodin

Pojištění plodin

Co získáte

 • Možnost pojištění s volitelnou spoluúčastí
 • Bonifikaci až do výše 40 % formou slevy na pojistném
 • Nejširší krytí v případě pojistných událostí
 • Možnost čerpání až 65% státní podpory na uhrazené pojistné za pojištění plodin
 • Finanční stabilitu v případě pojistných událostí
 
 

Rozsah pojištění

Pojištění plodin minimalizuje důsledky událostí způsobených zejména nepříznivými projevy počasí. Pojištění zmírní jejich dopad na hospodářství. Vztahuje se na případy poškození nebo zničení plodin:

 • krupobitím nebo požárem;
 • vichřicí, záplavou, povodní, sesuvem půdy a u vybraných ozimých plodin vyzimováním;
 • jarním mrazem (pojistit lze cukrovku, chmel, vinnou révu, na jaře setý mák, přadné rostliny, na jaře setou nebo sázenou konzumní zeleninu, semenné porosty okopanin, zeleniny, jahody, jablka a hrušky);
 • mrazem (pojistit lze vinnou révu).

Co lze pojistit

 • plodiny pěstované na orné půdě (zejména obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zeleninu, jahody, krmné pícniny)
 • ovoce
 • chmel
 • vinnou révu
 • trvalé travní porosty
 • okrasné rostliny
 • rostliny ve sklenících nebo fóliovnících
 • semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin
 • porosty námelového žita a námele

Pojištění plodin lze sjednat v rámci skupiny plodin nebo jednotlivě.

Pojistné

Výši pojistného ovlivňuje zvolený hektarový výnos pojištěných plodin, zvolená pojištěná cena, plocha pojištěné plodiny, zvolený typ pojištění a dohodnutá výše spoluúčasti. Výši pojistného ovlivní i získaná výše bonifikace či poskytnutá sleva.

Slevy

Slevy poskytujeme v případě pojištění všech pěstovaných plodin a v závislosti na sjednaném počtu pojištění. Výše bonifikace formou slevy na pojistném závisí na dosažení parametrů stanovených pojistnou smlouvou.

 

Aktuální pojistné programy

Ke stažení