Zpět na detail poradce

Pojištění zvířat

Co získáte

 • Komplexní ochranu chovaných hospodářských zvířat
 • Úhradu nákladů spojených s odstraněním kadáverů v souvislosti s událostmi vybraných rizik
 • Možnost sjednání vybraných rizik (salmonela v prostředí - pojištění drůbeže, léčebné výlohy  -  pojištění koní)
 • Čerpání až 50% státní podpory na uhrazené pojistné za pojištění zvířat
 • Pojištění koní – ošetření a léčení koně s limitem plnění až 100 000 Kč
 
 

Rozsah pojištění

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám

Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat z důvodu:

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, BSE, moru prasat, ptačí chřipky);
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu;
 • neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu;
 • zasažení zvířete elektrickým proudem;
 • přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami (drůbež);
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami;
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).

Která zvířata lze pojistit

Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce a drůbež.

Doplňkové pojištění

Pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:

 • akutní neinfekční nemoc;
 • úraz;
 • porodní škody.

Další připojištění

 • pro případ odcizení - určeno pro skot chovaný na pastvinách;
 • pro případ salmonely v prostředí – určeno pro drůbež (odchov kuřic a chov nosnic).

Pojištění koní

Pojištění proti nákazám a dalším hromadným škodám

Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí nebo utracení koně z důvodu:

 • nákazy (např. vozhřivky, hřebčí nákazy);
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy);
 • úrazu;
 • operace;
 • porodu a zmetání;
 • získané nemoci;
 • akutní otravy.

Která zvířata lze pojistit

Pojištění lze sjednat pro všechny kategorie koní.

Doplňkové pojištění

Pojištění koní lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:

 • ošetření a léčení koně na akreditované veterinární klinice (z důvodu úrazu, kolikového onemocnění nebo porodních komplikací) a dále i náklady na ošetření a léčení na stáji;
 • zmetání, porod mrtvého hříběte, vrozené vady hříběte, nemoci a úraz hříběte pojištěné klisny (vztahuje se na plod od 150. dne březosti klisny do šesti měsíců věku narozeného hříběte);
 • ztráta schopnosti závodit (pouze pro dostihové koně dvou-, tří- a čtyřleté).

Aktuální pojistné programy

Ke stažení