Zpět na detail poradce

KOMBInované vkladové pojištění 2014

Co získáte

  • Kombinaci pojištění se zhodnocením vložených prostředků
  • Bezpečné uložení peněz s garantovaným zhodnocením 
  • Na konci dostanete zpátky celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech
  • Rizikové pojistné se platí z výnosů vkladu
  • Můžete libovolně zkombinovat různé druhy rizik
 
 

Rozsah pojištění

  • Pojištění KOMBI 2014 spojuje výhody pojištění a zhodnocování prostředků, které je garantováno po celou dobu trvání pojištění. Produkt, jímž můžete pojistit i své děti nebo vnoučata a zároveň jim darovat peníze, je možné sjednat v rozmezí 3-10 let a funguje jako životní pojištění nebo úrazová pojistka.
  • Výhodou je, že v případě potřeby můžete vybrat finanční prostředky i dříve.
  • KOMBInované vkladové pojištění 2014 můžete sjednat pro sebe, pro člena vaší rodiny nebo pro své děti či vnoučata.
  • Uvedené informace jsou platné za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a plnění je pojistitelem poskytnuto při sjednání konkrétního pojištění.

Ke stažení