Zpět na detail poradce

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Úhradu zachraňovacích nákladů
 • Právní pomoc při řešení škodné události
 
 

Rozsah pojištění

Komplexní pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví a na věci:

 • způsobenou provozní činností;
 • způsobenou vadným výrobkem;
 • vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou);
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem;
 • vzniklou na věcech zaměstnanců;
 • vzniklou na zdraví žáků a učňů;
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby)

V případě soudního sporu pojišťovna uhradí i náklady řízení o povinnosti náhradit škodu či újmu, náklady právního zastoupení poškozeného, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu či újmu na zdraví nahradit).

Plnění ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytováno až do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného ve smlouvě.

Potřebujete poradit? Napište nám!

Aktuální pojistné programy

Ke stažení