Zpět na detail poradce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Co získáte

 • Komplexní program pojistné ochrany proti dopravním rizikům
 • Minimalizaci nákladů na krytí škod ve vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • Možnost využití nepřetržitého asistenčního servisu v rámci Asistence CARGO
 • Širokou škálu volitelných připojištění 
 
 

Rozsah pojištění

Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:

 • při nakládce a vykládce
 • na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Příklady škod z pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • Únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození přečerpávacího zařízení, pád zboží při nakládce, vykládce
 • Poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění
 • Poškození rychlokazitelného zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení
 • Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu přepravované věci
 • Vloupání do nákladového prostoru či odcizení zboží
 • Poškození převáženého zboží běženci ukrytými v nákladovém prostoru

Asistence CARGO, Asistence CARGO + zahrnuje

 • zajištění havarijního komisaře
 • zajištění tlumočení
 • zajištění a úhrada nákladů za přeložení přepravované věci
 • zajištění a úhrada nákladů za přistavení náhradního vozidla
 • zajištění a úhrada nákladů za vyproštění vozidla (Asistence CARGO +)
 • zajištění úhrady nákladů za přechodné uskladnění

Aktuální pojistné programy

Ke stažení