Zpět na detail poradce

Profesní odpovědnost

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy
 • Úhradu nákladů řízení o náhradě škody
 • Právní pomoc při řešení škodné události
 • Splnění povinnosti stanovené zákonem
 
 

Rozsah pojištění

 • Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti:
  • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví);
  • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci);
  • finanční (ve většině případů);
 • Česká pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti osobám vykonávajícím tyto profese:
  • auditor, daňový poradce, účetní;
  • advokát;
  • zprostředkovatel pojištění;
  • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě;
  • dražebník;
  • oceňovatel majetku;
  • zadavatel klinického hodnocení;
  • insolvenční správce;
  • veterinář a veterinární technik;
  • lékaři a zdravotnická zařízení;
  • autorizovaná osoba.

Aktuální pojistné programy

Ke stažení