Zpět na detail poradce

Zdravotní a úrazová asistence

Co získáte

  • Jistotu, že ani v době nemoci nemusíte být odkázáni na svoji rodinu
  • Nadstandardní doplněk k pojištění pro případ úrazu, hospitalizace a následné rekonvalescence
  • Pomoc při upoutání na lůžko
  • Informace z lékařské oblasti
  • Cenu již od 1 Kč měsíčně
 
 

Rozsah pojištění

Když jste upoutáni na lůžko, je někdy těžké obstarat i ty nejjednodušší věci. Obzvlášť pokud jste na všechno sami. Proto je zde zdravotní a úrazová asistence, která vám umožní v případě potřeby konzultovat otázky související se zdravotním stavem nebo najít nejbližšího lékaře, pohotovost či lékárnu.

V případě, že budete v důsledku úrazu či nemoci hospitalizováni, stanete se imobilními nebo budete mít změněnou pracovní schopnost, získáte nárok i na osobního asistenta a další užitečné služby.

Asistenční službu si můžete sjednat k životnímu pojištění DIAMANT 2014 a rizikovému životnímu pojištění MULTIRISK 2014 od České pojišťovny.

Uvedené informace jsou platné za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a plnění je pojistitelem poskytnuto při sjednání konkrétního pojištění.

Varianty

  • Medik 
  • Medik Plus

Ke stažení