Povaha investičních nástrojů

Fond fondů vyvážený

Profil tohoto typu fondu vyhovuje klientům, kteří hledají vyvážený poměr mezi rizikem a potenciálním zhodnocením ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty, a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. Fond bude alokovat své portfolio mezi konzervativní fondy i rizikovější fondy. Portfolio je aktivně řízeno a je složeno z níže zmíněných fondů.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 333 kB

Fond vyvážený dluhopisový

Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem proměnlivosti ceny, případně do otevřených podílových fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který požaduje nízkou volatilitu (kolísavost) kurzu a je ochoten akceptovat výnosy obvykle mírně přesahující výnos z bankovních termínovaných vkladů a běžných účtů. Tento fond je vhodný pro klienty, kteří požadují malou kolísavost investice a jsou ochotni akceptovat její nižší zhodnocení. Doporučený investiční horizont fondu je minimálně 3 roky.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 242,5 kB

Fond fondů dynamický

Tento typ fondu fondů je ideálním nástrojem pro klienty, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích. Je třeba počítat s tím, že dosažení vyššího zhodnocení bude za cenu vyššího kolísání hodnoty investičního fondu. Fond bude investovat převážně do akciových fondů. Portfolio je aktivně řízeno a je složeno z níže uvedených fondů.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 332 kB

Fond konzervativní 

Investuje převážně do státních pokladničních poukázek, do termínovaných vkladů u bank a do dluhopisů s nízkým rizikem proměnlivosti ceny, případně do investičních fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který požaduje velmi nízkou volatilitu* kursu a je ochoten akceptovat výnosy obvykle mírně přesahující výnos z bankovních termínovaných vkladů a vkladních knížek.

* volatilita = kolísavost

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 325 kB

Fond korporátních dluhopisů

Investuje převážně do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních společností a do státních dluhopisů, případně do investičních fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora požadujícího nižší riziko ztrát než u akciového fondu a očekávajícího vyšší výnosy než v případě Fondu konzervativního.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 280 kB

Fond globálních značek

Je určen investorům, kteří se rozhodli pro dlouhodobé uložení svých prostředků a očekávají za to vyšší míru výnosů. Klienti fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých firem - portfolio tvoří výběr ze 100 nejlépe hodnocených světových společností.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 342 kB

Fond ropy a energetiky

Investuje převážně do akcií a je určen pro dlouhodobé investory, kteří hledají ve střednědobém horizontu zhodnocení kapitálu prostřednictvím investice do akcií ropného a energetického sektoru. Vzhledem k vysokému stupni rizik (nadprůměrnému v rámci akciových investic) je fond určen pro zkušené investory s vysokou tolerancí vůči riziku.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 295 kB

Fond zlatý

Investuje převážně do akcií a je zaměřen na komoditní indexové certifikáty, dluhopisy a akcie firem těžících zlato a stříbro a je určen pro investory, kteří se rozhodli pro zhodnocení svých prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a očekávají za to vyšší míru výnosů, zároveň ovšem musí počítat s vyšším stupněm rizika.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 289 kB

Fond nemovitostních akcií

Investuje především do akcií bonitních nemovitostních a developerských společností, které operují převážně na trhu střední a východní Evropy a je určen pro investory, kteří se rozhodli pro zhodnocení svých prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a očekávají za to vyšší míru výnosů, přičemž jsou ochotni akceptovat vyšší kolísání hodnoty své investice.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 325 kB

Fond farmacie a biotechnologie

Je určen investorům, kteří zamýšlejí uložit své prostředky dlouhodobě. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotnictví a farmacie. Předpokládané zhodnocení by mohlo být zajímavé především proto, že náklady na zdraví a lékařskou péči celosvětově rostou bez ohledu na hospodářský vývoj.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 349 kB

Fond živé planety

Je určen investorům, kteří hledají vysoké zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vysokou kolísavost svého majetku. Fond se orientuje na společnosti působící v oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto sektorech poptávaná.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 339 kB

Fond nových ekonomik

Představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a proto i s delším časovým horizontem. Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 355 kB

Fond balancovaný konzervativní

Je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem. Úroveň rizika ve Fondu balancovaném konzervativním je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví a titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Informace o nákladovosti fondu

Komentář portfoliomanažera

ke stažení ve formátu pdf, velikost 354 kB

Dynamické portfolio Conseq

U dynamického portfolia bude investováno zejména do podílových listů akciových fondů a smíšených fondů a v menší míře také do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Dynamické portfolio je určeno pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Pro účel přechodu do fondů životního cyklu se jedná o vysoce rizikovou investici.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Nákladovost fondů

Komentář portfoliomanažera ke stažení ve formátu pdf

Konzervativní portfolio Conseq

U konzervativního portfolia bude investováno zejména do podílových listů dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu denominovaných v českých korunách a v nižší míře do podílových listů, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu denominovaných v zahraničních měnách a do podílových listů akciových fondů. Konzervativní portfolio je určeno pro investory, kteří ve střednědobém horizontu hledají možnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách, kteří ovšem ve střednědobém horizontu nechtějí riskovat její výrazné snížení, ale jsou připraveni přijmout její krátkodobé výkyvy. Pro účel přechodu do fondů životního cyklu se jedná o nízko rizikovou investici.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Nákladovost fondů

Komentář portfoliomanažera ke stažení ve formátu pdf

Vyvážené portfolio Conseq

U vyváženého portfolia bude investováno do podílových listů dluhopisových fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a smíšených fondů denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Vyvážené portfolio je určeno pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat určitá finanční rizika (středního až vyššího stupně finančních rizik), aby ve střednědobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Pro účel přechodu do fondů životního cyklu se jedná o středně rizikovou investici.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Nákladovost fondů

Komentář portfoliomanažera ke stažení ve formátu pdf

Portfolio nových ekonomik Conseq

U portfolia nových ekonomik bude investováno zejména do podílových listů akciových, smíšených a dluhopisových fondů rozvíjejících se trhů. V menší míře bude investováno do podílových listů akciových a dluhopisových fondů s jiným než výše uvedeným investičním zaměřením a dále do podílových listů fondů peněžního trhu denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách. Portfolio nových ekonomik je určeno pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vysoká finanční rizika, aby v dlouhodobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice vyjádřené v českých korunách. Pro účel přechodu do fondů životního cyklu se jedná o vysoce rizikovou investici.

Související informace

Informace o výkonnosti fondu

Nákladovost fondů

Komentář portfoliomanažera ke stažení ve formátu pdf

Doplňující informace k fondům životního cyklu

Platí pouze pro pojistné smlouvy, které tyto fondy obsahují.

Rozčlenění fondů pro účely přechodu do fondů životního cyklu

 
  •  Nízko riziková investice
  •         Fond konzervativní
  •     Středně riziková investice
  •         Fond fondů vyvážený
  •         Fond korporátních dluhopisů
  •         Fond balancovaný konzervativní
  •     Vysoce riziková investice
  •         Fond fondů dynamický
  •         Fond globálních značek
  •         Fond ropy a energetiky
  •         Fond zlatý
  •         Fond nemovitostních akcií
  •         Fond farmacie a biotechnologie
  •         Fond nových ekonomik
  •         Fond živé planety

Fond životního cyklu „Vysoce riziková investice středně riziková investice" .

Na počátku investuje převážně do českých a zahraničních akcií, případně do investičních fondů s totožnou povahou. V průběhu trvání po stanovený počet let postupně snižuje podíl počáteční investice ve prospěch méně rizikové investice, a to do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních společností a do státních dluhopisů, případně do investičních fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který preferuje postupné snižování investičního rizika.

Fond životního cyklu „Středně riziková investice nízko riziková investice".

Na počátku investuje převážně do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních společností a do státních dluhopisů, případně do investičních fondů s totožnou povahou. V průběhu trvání po stanovený počet let postupně snižuje podíl počáteční investice ve prospěch méně rizikové investice, a to do státních pokladničních poukázek, do termínovaných vkladů u bank a do dluhopisů s nízkým rizikem proměnlivosti ceny, případně do investičních fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který preferuje postupné snižování investičního rizika.

Fond typu „nízko riziková investice" vzhledem ke své povaze podkladových aktiv nepřechází do fondu životního cyklu.

Klient má možnost sjednat automatický přechod do fondů životního cyklu při sjednání i v průběhu trvání pojištění. Pro pojistné smlouvy se sjednanou pojistnou dobou 11 let a více ve zvolený počet let před koncem pojištění dojde ke změně alokačních poměrů běžného i mimořádného pojistného a převodu podílových jednotek mezi kapitálovými hodnotami tvořenými podílovými jednotkami vnitřních fondů ve prospěch fondů životního cyklu. Pro pojistné smlouvy se sjednanou pojistnou dobou 10 a méně let platí, že pojistník může zvolit v rámci alokačního poměru umístění zaplaceného pojistného do fondů životního cyklu. Zásady pro automatický přechod do fondů životního cyklu jsou: Fond typu „vysoce riziková investice" přechází do fondu životního cyklu „vysoce riziková investice středně riziková investice". Fond typu „středně riziková investice" přechází do fondu životního cyklu „středně riziková investice nízko riziková investice".

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114