Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění kryje rizika trvalých následků, doby nezbytného léčení a smrti úrazem. Toto připojištění si můžete sjednat k cestovnímu pojištění on-line.

Zavazadla

Slouží k ochraně věcí osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu nebo si je prokazatelně v průběhu cesty pořídil. Vztahuje se na poškození nebo zničení věci živelní událostí, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě.

Právní ochrana

Pomoc při řešení právních sporů v zahraničí.Poskytuje pomoc, podporu, rady a právní asistenci pojištěnému např. při ztrátě nebo krádeži dokladů, při jednání s policií, celní správou nebo jinými úřady, v případě hospitalizace pojištěného, při trestním nebo správním řízení po dopravní nehodě, při vyřizování pojistné události mimosoudní nebo soudní cestou apod. Toto připojištění si můžete sjednat k cestovnímu pojištění on-line.

Odpovědnost za škodu

Vztahuje se na krytí škod způsobených v zahraničí třetí osobě. Toto připojištění lze sjednat on-line.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114