Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" kromě plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle

V případě smrti pojištěného následkem úrazu při provozu osobního automobilu s maximálně 7 sedadly vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě k plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procentu odpovídajícímu rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a násobku progrese. Násobek progrese je 1 až 5 dle rozsahu trvalých následků úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Závažné následky úrazu

V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojišťovna vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Hospitalizace následkem úrazu

Dojde-li k úrazu, jehož následkem bylo z lékařského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniční lůžkové péče, bude vyplaceno pojistné plnění v závislosti na délce hospitalizace.

Doba nezbytného léčení úrazu

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8

Dojde-li k úrazu pojištěného a skutečná doba léčení tělesného poškození způsobeného úrazem je delší než jeden týden, vyplatí pojistitel plnění za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A.
Plnění vyplatí pojistitel načítaně v závislosti na délce doby nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem násobené příslušným přepočtovým koeficientem takto:

Délka nezbytného léčení Přepočtový koef.
od 1. dne do 120. dne (včetně) 1
od 121. dne do 240. dne (včetně) 2
od 241. dne do 365. dne (včetně) 3

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-MAX

Dojde-li k úrazu pojištěného a skutečná doba léčení tělesného poškození způsobeného úrazem je delší než jeden týden, vyplatí pojistitel plnění za maximální počet dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení.
Plnění vyplatí pojistitel načítaně za maximální počet dní uvedený u položky oceňovací tabulky A násobené příslušným přepočtovým koeficientem takto:

Délka nezbytného léčení Přepočtový koef.
od 1. dne do 120. dne (včetně) 1
od 121. dne do 240. dne (včetně) 2
od 241. dne do 365. dne (včetně) 3

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114