Logo a grafický manuál

Informace týkající se definice značky, základní varianty i ostatních variant značky včetně barevného provedení, ochranných zón a minimální velikosti značky naleznete rozřazené podle jednotlivých kapitol grafického manuálu.

Upozornění: Logo České pojišťovny a.s. je chráněno právy duševního vlastnictví, je registrovanou ochrannou známkou. Může být užito pouze se souhlasem České pojišťovny a.s. a jen v rozsahu uděleného souhlasu.

Základní logo manuál ke stažení:

(dokument je ve formátu PDF)

Ke stažení

Značka České pojišťovny ke stažení Formát
Pozitivní varianta jednořádková - plnobarevná EPS AI PDF
Pozitivní varianta dvouřádková - plnobarevná EPS AI PDF
Pozitivní varianta vertikální - plnobarevná EPS AI PDF