Sdělení pro klienty

Vážení klienti, 

rádi bychom vás upozornili na činnost společností, které nabízejí pomoc v souvislosti se sjednáním pojistné smlouvy a vymáhání náhrady škody.  
Tyto společnosti se v mnohých případech zaštiťují profesionální pomocí, výbornými referencemi, vyškoleným personálem a vynikajícími výsledky. Bohužel vás však připraví nejen o čas, ale mnohdy i o peníze.
 
Přečtěte si prosím vyjádření Finančního arbitra, který varuje před tzv. „odbornou péčí“, kterou poskytuje jednatel společnosti KLV Consulting s.r.o., Bc. Pavel Kočalka MBA.
 
Vyjádření finančního arbitra k jednání zástupce navrhovatele (KLV Consulting, s.r.o.) ze dne 16. 12. 2015:
 
„Pokud jde o jednání společnosti KLV Consulting s.r.o. musí finanční arbitr bohužel konstatovat, že návrhy na zahájení řízení, včetně úkonů učiněných před podáním návrhu ve vztahu k institucím a dále pak úkony učiněné v průběhu řízení, svědčí o velmi nízké úrovni, a to zejména po právní stránce. Společnost KLV Consulting s.r.o. jménem navrhovatelů, které zastupuje, učinila předmětem návrhů rozdíl mezi zaplaceným pojistným a vyplaceným, nebo potencionálním odkupným, bez toho, aby vysvětlila důvod takového nároku, a v průběhu řízení opakovaně doplňuje a mění právní argumentaci. Vychází tak najevo zásadní nepochopení základních právních pojmů jako jsou neplatnost smlouvy nebo smluvní ujednání, porušení zákonné nebo smluvní povinnosti, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, omyl nebo promlčení."
Mgr. Monika Nedelková - finanční arbitr
 
V této souvislosti dodáváme, že podle nového občanského zákoníku je ten, kdo vystupuje jako odborník, odpovědný za škodu, kterou způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou.  
 
Závěrem bychom rádi připomněli, že v procesu řešení pojistné smlouvy není nutné vyhledávat služby prostředníků. Pokud nejste s  nastavením své pojistné smlouvy spokojeni, kontaktujte nás. Budeme se společně snažit najít cestu k vyřešení vaší stížnosti. 
 
Pro úplnost si vás také dovolujeme upozornit, že Bc. Pavel Kočalka MBA, jedná i prostřednictvím společnosti ZPP Advisory s.r.o.