Oznámit škodu

Jak probíhá likvidace

z pojištění motorových vozidel

Zpět na výběr pojištění

Náhradní vozidlo

Zapůjčení náhradního vozidla se vztahuje ke škodě z povinného ručení a povinného ručení Bez povinností.

 • Uvažujete o zapůjčení náhradního vozidla? Zavolejte nám! Zajistíme vám náhradní vozidlo za výhodných podmínek.
 • Pokud již náhradní vozidlo máte zapůjčené, informujte o tom likvidátora, který vyřizuje vaši škodní událost. Likvidátor vám vysvětlí podmínky úhrady půjčovného. Při zapůjčení vozidla, při posuzování ceny nájemného a doby, po kterou budete mít vozidlo pronajato, postupujte tak, jako byste veškeré náklady nesli sami.

Skutečně vzniklá škoda a nárok na náhradní vozidlo

Občanský zákoník v platném znění stanoví pro tyto případy rozsah tzv. náhrady škody (majetkové újmy). Za náhradu škody se považují v této souvislosti mj. také nutně a účelně vynaložené náklady na provoz vypůjčeného vozidla. Důležitým faktorem je zde existence příčinné souvislosti, tedy skutečnost, že vypůjčení náhradního vozidla je nutným důsledkem vaší škodní události. V dalším popisu vám v krátkosti přiblížíme, jaké náklady ohledně vypůjčení vozidla jsou účelně vynaložené, abyste při likvidaci škodní události neměl problémy s prokazováním a náhradou vzniklé škody.

Zapůjčení vozidla

 • fyzická osoba nepodnikající: vypůjčení náhradního vozidla lze hradit v případech, kdy vozidlo nutně potřebujete, např. pro zajištění chodu domácnosti, dopravy do zaměstnání (pokud jste i dříve jezdil autem), návštěvy lékaře, dopravy dalších osob, pokud k nim docházelo i dříve apod.
 • podnikatel: vypůjčení náhradního vozidla, pokud nemáte k dispozici jiné vlastní vozidlo, slouží k tomu, abyste mohl nadále podnikat bez omezení, ve stejném rozsahu.

Parametry posuzování nutnosti a účelnosti výpůjčky vozidla

 • vypůjčené vozidlo je používáno ke stejnému účelu jako vozidlo poškozené
 • vozidlo je stejné, případně nižší třídy než poškozené vozidlo
 • cena výpůjčky vozidla odpovídá obvyklým cenám za tuto službu, pro výpočet sazby za náhradního vozidlo můžete využít on-line nástroj
 • při parciální (dílčí) škodě, kdy je poškozené vozidlo opravováno servisem, je za přiměřenou dobu zapůjčení vozidla považována doba odpovídající objektivní době opravy vozidla s ohledem na rozsah poškození.
 • při parciální (dílčí) škodě řešenou rozpočtem je za přiměřenou dobu zapůjčení vozidla považována doba odpovídající době opravy poškození vozidla (uvedení vozidla v předešlý stav) dle výpočetního expertního systému (tzn. 8 hodin práce na opravě vozidla = 1 den užívání náhradního vozidla).
 • při totální škodě je za přiměřenou dobu zapůjčení vozidla považována doba ke dni, kdy byl poškozený prokazatelně seznámen se skutečností, že náhrada škody bude provedena formou totální škody

Nutnost zapůjčení náhradního vozidla je také posuzována z pohledu efektivity využití náhradního vozidla. Zkoumá se, zda by nebylo vhodnější řešit dopravu po dobu opravy poškozeného vozidla jiným způsobem. Jde především o případy, kdy je zapůjčené vozidlo minimálně využíváno.

Doklady, které po vás budeme požadovat pro zdárné zlikvidování tohoto nároku

 • smlouvu s vyznačením značky a typu vypůjčeného vozidla s počátečním stavem kilometrů
 • fakturu, příp. jiný věrohodný doklad za pronájem vozidla s uvedením počátku a konce vypůjčení, počtem najetých km a cenou nájmu
 • písemné vyjádření k důvodům nezbytnosti pronájmu náhradního vozidla (pouze u fyzických osob)
 • fakturu za opravu poškozeného vozidla s vyznačeným dnem počátku a konce opravy vozidla

Doklady k půjčovnému zasílejte co nejdříve po jejich obdržení. Nejrychleji předáte dokumenty ke škodní události on-line prostřednictvím webu České pojišťovny.

Přiložte dokumenty k vaší škodní události a prohlédněte si její stav.

Pevné náklady

Za skutečnou škodu se považují také vyšší náklady, které jste jako poškozený nucen vynaložit na provoz vypůjčeného vozidla ve srovnání s náklady, které byste jinak vynaložil na provoz svého vozidla. Náklady na provoz vlastního vozidla jsou označovány jako pevné náklady a jsou odečítány od dokládané ceny půjčovného. Při stanovování těchto pevných nákladů se vychází z předpokládaných průměrných nákladů na provoz a údržbu předmětného poškozeného vozidla s využitím zásad obsažených ve znaleckém standardu č. I/2005.V případě uplatnění jiné výše pevných nákladů žádáme o doložení konkrétních podkladů, kterých bylo užito zejména při zadání proměnných v případném výpočtu těchto nákladů.

Akceptované ceny

V případě využití nesmluvní půjčovny akceptuje Česká pojišťovna náklady na půjčovné pouze do výše maximálních cen, které uvádí on-line nástroj pro výpočet sazby za náhradní vozidlo. Limitní sazby odpovídají ceně obvyklé a přiměřené tak, jak to vyžadují zákonné předpisy (Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník pro škody nastalé do 31. 12. 2013), v platném znění).

Další informace

Pokud si nejste jisti svými nároky ohledně zapůjčení náhradního vozidla, kontaktujte prosím svého likvidátora. Kontakt na likvidátora získáte v náhledu na škodní událost na webu České pojišťovny. Prostřednictvím tohoto webu můžete rovněž zaslat likvidátorovi dotaz.

Kontakt na vašeho likvidátora získáte také na lince Klientského servisu 241 114 114. Pracovníci klientského servisu mohou navíc váš dotaz či požadavek předat příslušnému likvidátorovi, který vás poté bude sám kontaktovat

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305,
659 05 Brno