Oznámit škodu

Jak probíhá likvidace

z pojištění motorových vozidel

Zpět na výběr pojištění

Odtah a oprava vozidla

Odtah vozidla

Asistenční služby jsou u České pojišťovny zdarma součástí každé uzavřené pojistné smlouvy jak u havarijního pojištění, tak i u povinného ručení.

Pokud potřebujete zajistit odtah vašeho vozidla nebo jiné asistenční služby, kontaktujte prosím linku našeho klientského servisu 241 114 114 a stiskněte volbu č. 0 v hlasové samoobsluze. Pokud se nacházíte v zahraničí, kontaktujte linku +420 224 557 111. V případě nedostupnosti se prosím obraťte na Linku pomoci řidičům 1224.

Po příjezdu asistenční společnosti se ujistěte, že jsou vám poskytovány asistenční služby zajištěné Českou pojišťovnou.

Jestliže uplatňujete škodu z připojištění, je využití smluvního partnera České pojišťovny podmínkou pro proplacení těchto služeb.

Asistenční služby

Asistenční služby přijímejte výhradně od smluvních partnerů České pojišťovny. Vyvarujte se nehodovým službám a jiným nesmluvním asistenčním společnostem.

Oprava vozidla

Vozidlo je třeba nechat před opravou prohlédnout pracovníkem České pojišťovny. Ideálním řešením je návštěva smluvního servisu, kde proběhne jak prohlídka poškozeného vozidla, tak i jeho oprava.

Výši pojistného plnění (náhrady vzniklé škody) lze stanovit také tzv. rozpočtem. V tomto případě není nutné dokládat faktury za opravu vozidla. Výše nákladů na opravu je stanovena podle zjištěného rozsahu poškození souvisejícího s pojistnou událostí s využitím expertního systému pro výpočet nákladů na opravu. Z úhrady rozpočtem jsou vyloučeny pouze specifické díly, vyjmenované v pojistných podmínkách havarijního pojištění.

Hlavní výhody smluvních servisů, důležitá upozornění

 • Úspora vašeho času - prohlídka poškozeného vozidla, dodání potřebných dokladů pro likvidaci pojistné události a oprava vozidla je provedena na jednom místě.
 • Minimalizace finančního dopadu
  • Pojistné plnění může Česká pojišťovna na základě vašeho souhlasu, podepsaného přímo ve smluvním servisu, zaslat smluvnímu servisu; za opravu zaplatíte pouze sjednanou spoluúčast.
  • Máte-li poškození vozidla, které jste nezavinili, a oprava bude hrazena z povinného ručení viníka nehody, můžete eliminovat případné posouzení účelnosti nákladů na opravu.

   Účelnými náklady na opravu jsou považovány vynaložené náklady na obnovení provozuschopnosti vozidla, které zohledňují prokázaný stav vozidla před nehodou, jakož i další rozhodné okolnosti (obvyklý způsob provádění oprav a údržby apod.). Česká pojišťovna vám na základě stáří vozidla, počtu ujetých km a konkrétního stavu vozidla doporučí takový smluvní servis, který ve většině případů maximálně eliminuje váš případný doplatek na opravu nebo jej úplně odstraní.
 • Zkontrolujte si prosím ujednání v pojistné smlouvě o využití smluvního servisu České pojišťovny, pokud máte sjednánu jeho akceptaci, Česká pojišťovna v případě jeho nevyužití zkrátí pojistné plnění za opravu vozidla o sjednanou procentní výši (4 nebo 10 %).
 • Česká pojišťovna upozorňuje, že v souladu s pojistnými podmínkami hradí opravu vozidla ve výši přiměřených nákladů. V případě využití nesmluvního servisu nemá Česká pojišťovna s tímto servisem nastaveny parametry spolupráce a nezná úroveň jeho cen.

Síť našich smluvních servisů, kterou prezentujeme na webových stránkách, je primárně určena pro osobní automobily. V případě opravy nákladních vozidel nad 3,5t, autobusů, motocyklů, přívěsů, návěsů nebo zemědělských strojů kontaktujte prosím svého likvidátora nebo Klientský servis.

Domovský servis

Produkt Domovský servis je připojištění k havarijnímu pojištění. Ve vazbě na konkrétní autorizovaný servis uvedený v pojistné smlouvě (domovský servis) umožňuje čerpat určité benefity, např.:

 • odtah vozidla po nehodě do domovského servisu, max. 500 km
 • zapůjčení náhradního vozidla v domovském servisu po nehodě, max. 5 dní

Oprava nákladních vozidel

Pro opravu nákladního vozidla nelze využít standardní síť smluvních opraven, kterou nabízíme pro osobní vozidla.

Pro nalezení vhodné opravny pro nákladní vozidlo kontaktujte prosím svého likvidátora nebo Klientský servis 241 114 114.

Opravy vozidel po krupobití

V posledních letech převažují u vozidel poškozených v důsledku krupobití opravy technologií Paintless Dent Repair (PDR , vytlačování důlků bez lakování). Opravy touto technologií jsou realizovány rychle a ve většině případů není nutné opravované části vozu dále lakovat.

Opravy technologií PDR je možné realizovat prostřednictvím vybraných autorizovaných servisů, či u specializovaných smluvních opravců PDR, kteří tyto opravy zajišťují s celorepublikovou působností. Výběr servisu a vhodné řešení pro vaši škodní událost vám nabídne likvidátor při telefonické registraci škody.

Česká pojišťovna hradí opravy provedené technologií Paintless Dent Repair maximálně do výše stanovené Limitním ceníkem počtu opravovaných důlků technologií PDR. Oprava vozidla je hrazena dle počtu poškození (důlků), které jsou uvedeny mobilním technikem České pojišťovny při prohlídce vozidla. V případě zjištění jiného počtu poškození je nutné provedení druhé prohlídky rovněž mobilním technikem České pojišťovny.

Prohlídková místa

Na prohlídkových místech vám nabízíme provedení prohlídky vozidla poškozeného při škodní události.

Prohlídkové místo je dostupné v omezeném časovém rozsahu bez nutné předchozí domluvy. Dostupnost prohlídkového místa je uvedena u jednotlivých prohlídkových míst. Záleží pouze na vás, jaký den a čas z uvedené nabídky si pro prohlídku vašeho vozidla zvolíte.

Prohlídková místa jsou vhodná pouze pro prohlídky pojízdných dvoustopých vozidel. Dokumentaci škody na nepojízdném vozidle nebo motocyklu provedou naši mobilní technici v dohodnutém servisu nebo na jiném vámi vybraném místě.

Některá prohlídková místa nejsou dostupná pro nákladní vozidla a autobusy, tuto dostupnost si můžete pro každé prohlídkové místo zkontrolovat. Nenaleznete-li pro nákladní vozidla a autobusy vhodné prohlídkové místo bude prohlídka provedena na vámi vybrané adrese, kterou uvedete při hlášení škodní události likvidátorovi.

Na prohlídku s sebou nezapomeňte přinést:

 • velký technický průkaz poškozeného vozidla (popř. jeho kopii, pokud není možné jej při prohlídce předložit)
 • ŘP řidiče poškozeného vozidla v době nehody (popř. jeho kopii, pokud není možné jej při prohlídce předložit)
 • doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče staršího 65 let
 • další doklady vyžádané při hlášení a registraci škodní události likvidátorem.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305,
659 05 Brno