Oznámit škodu

Co dělat, když dojde ke škodě z pojištění léčebných výloh

Zpět na výběr pojištění

Ihned po vzniku škody

  • Kontaktovat asistenční službu, pokud to situace dovolí
  • Přepravit zraněnou/nemocnou osobu do nemocnice dle pokynů asistenční služby
  • Zajistit dosažitelnost osoby, která je schopná poskytnout informace o tom co se stalo
  • Zajistit telefonní kontakt na zraněnou/nemocnou osobu, případně na nemocnici ve které se zraněná/nemocná osoba nachází

Co potřebuji k oznámení škody

  • Číslo pojistné smlouvy (kterou je poškozená věc pojištěna)
  • Identifikační údaje pojištěného (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo)
  • Datum a místo vzniku škodní události
  • Informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození

Oznamte škodní událost

Telefonicky

+420 221 586 675

Telefonní linka Asistenční služby České pojišťovny je Vám k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:

Asisteční služba České pojišťovny
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4, Czech Republic

Aplikací Pojišťovna

Přednostní hovory na naši Asistenční službu přes aplikaci Pojišťovna.

Stáhnout aplikaci