Oznámit událost

Co dělat, když dojde k úrazu

Zpět na výběr pojištění

Kdy úraz oznámit

 • Již po prvním ošetření lékařem - nečekejte na ukončení léčby,
 • v případě, že máte sjednané úrazové pojištění DNL-MAX, můžete úraz oznámit již po kontrolním vyšetření,
 • nejpozději do 4 let od data úrazu, aby nedošlo k promlčení práva na plnění.
 • Co potřebuji k oznámení úrazu po prvním ošetření

  • číslo pojistné smlouvy/smluv
  • údaje o zraněném
  • údaje o vzniku úrazu (datum, okolnosti, ...)
  • číslo bankovního účtu, na který požadujete zaslat pojistné plnění
  • lékařská zpráva z prvního ošetření - v případě, že máte sjednané úrazové pojištění ve variantě DNL MAX, přiložte navíc zprávu z kontrolního vyšetření s konečnou diagnózou poranění
  • propouštěcí zpráva z hospitalizace, pokud jste byl/a hospitalizován/a pro léčbu úrazu
  • v případě cestovního pojištění přiložte navíc doklad o sjednaném pojištění

Co potřebuji k oznámení úrazu po ukončení léčení

 • číslo pojistné smlouvy/smluv
 • údaje o zraněném
 • údaje o vzniku úrazu (datum, okolnosti, ...)
 • číslo bankovního účtu, na který požadujete zaslat pojistné plnění
 • lékařské zprávy z průběhu léčení včetně zprávy z prvního ošetření
 • propouštěcí zpráva z hospitalizace, pokud jste byl/a hospitalizován/a pro léčbu úrazu
 • v případě cestovního pojištění přiložte navíc doklad o sjednaném pojištění
 • případné další doklady související s úrazem

Důležité informace

 • Máte-li sjednáno pojištění s ČP Zdraví, oznamte událost příslušným formulářem nebo zasláním příslušného dokladu na adresu: Česká pojišťovna Zdraví, Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10.

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplňte a odešlete poštou na adresu
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305, 659 05 Brno

nebo odneste na pobočku ČP, kde jsou formuláře také k dispozici.