Ihned po vzniku škody

  • Zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala (např. oprava poškozeného vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.).
  • Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte fotografie všech poškozených věcí (včetně celkového pohledu na poškozenou věc).
  • Oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost
  • Počkejte s celkovou opravou majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

Kdy volat policii

  • Vždy, když je v souvislosti se škodní událostí podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj

Co potřebuji k oznámení škody

  • číslo pojistné smlouvy
  • identifikační údaje pojištěného (jméno a příjmení / obchodní jméno, datum narození / IČO)
  • datum a místo vzniku škodní události
  • informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození
  • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění (pro urychlení výplaty pojistného plnění)

Na základě vašeho oznámení je evidována škodní událost. Její číslo obdržíte po dokončení registrace e-mailem nebo telefonicky.

Jak probíhá likvidace škody z pojištění majetku?

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno