Oznámení pojistné události

Zpět na výběr pojištění

Z níže uvedeného seznamu prosím vyberte pojistnou událost, kterou nám chcete oznámit. Po výběru konkrétního typu pojistné události si můžete zvolit také způsob oznámení, který vám nejlépe vyhovuje.

Odbytné/odkupné je částka, kterou pojistitel vyplatí v případě zrušení životního pojištění, jež splňuje předepsané podmínky.

  • Pojem odbytné je platný pro pojistné smlouvy s počátkem do 31. 12. 2004.
  • Pojem odkupné je platný pro pojistné smlouvy s počátkem od 1. 1. 2005.
  • Nárok na výplatu odbytného/odkupného je možné uplatnit až po zaplacení běžného pojistného za dobu dvou let.
  • Pokud bylo pojistné zaplaceno jednorázově nebo bylo zaplaceno předplácené pojistné, je možné nárok na odbytné/odkupné uplatnit ihned po zaplacení pojistného.
  • Žádost podává pojistník, a to písemnou formou.
  • Při žádosti o odkupné z pojistné smlouvy s počátkem od 1. 1. 2005 je nutno navíc v případech, kdy pojistník je rozdílný od pojištěného, připojit písemný souhlas pojištěného.
  • Před výplatou odbytného/odkupného můžete být vyzván/a k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.
 

 

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Osobně

Procházet mapu

Tištěný formulář si je možné také vyzvednout osobně na pobočce a i jej tam odevzdat.