Oznámení pojistné události

Zpět na výběr pojištění

Z níže uvedeného seznamu prosím vyberte pojistnou událost, kterou nám chcete oznámit. Po výběru konkrétního typu pojistné události si můžete zvolit také způsob oznámení, který vám nejlépe vyhovuje.

Předtím, než začnete vyplňovat formulář pro oznámení,
zkontrolujte si, že máte vše potřebné:

  1. lékařské zprávy (např. propouštěcí zpráva z hospitalizace, ambulantní zpráva) z odborného pracoviště potvrzující diagnózu, datum jejího stanovení a popis onemocnění, resp. výkonu, který byl proveden;
  2. v případě operace operační protokol či propouštěcí zpráva z hospitalizace s uvedeným popisem operace;
  1. případně další lékařské zprávy z odborných pracovišť (máte-li je k dispozici) - jejich přiložením usnadníte vyřízení pojistné události;
  2. u některých onemocnění můžete být požádán/a o doložení dalších doplňujících lékařských zpráv, které jsou nezbytné pro likvidaci pojistné události (seznam onemocnění a potřebných dokladů).

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzván/a k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

 

Mám vše, oznámit pojistnou událost

Chci oznámit jinak

  • Pro oznámení na obchodním místě České pojišťovny, a. s., si prosím vezměte s sebou kopie výše uvedených dokladů.
  • K telefonickému oznámení si prosím připravte kopii výše uvedeného dokladu. Po telefonickém oznámení je nutné, abyste ho doložili nejpozději do deseti kalendářních dnů.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplňte a odešlete poštou na adresu
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305, 659 05 Brno

nebo odneste na pobočku ČP, kde jsou formuláře také k dispozici.