Oznámení o pobytu v nemocnici

Pro oznámení této pojistné události je třeba zaslat kopii Konečné propouštěcí zprávy (obdržíte při ukončení hospitalizace) na adresu:

ČP Zdraví
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

  • Tento doklad je třeba předložit nejpozději do 30 dnů po ukončení hospitalizace.
  • Týká se Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici u České pojišťovny Zdraví - více informací
  • Toto pojištění nesouvisí s rizikem Hospitalizace následkem úrazu, které může být zahrnuto v úrazovém pojištění České pojišťovny.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplňte a odešlete poštou na adresu
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305, 659 05 Brno

nebo odneste na pobočku ČP, kde jsou formuláře také k dispozici.