Oznámení pojistné události

Zpět na výběr pojištění

Z níže uvedeného seznamu prosím vyberte pojistnou událost, kterou nám chcete oznámit. Po výběru konkrétního typu pojistné události si můžete zvolit také způsob oznámení, který vám nejlépe vyhovuje.

Předtím, než začnete vyplňovat formulář pro oznámení,
zkontrolujte si, že máte vše potřebné:

  1. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení Praha s datem přiznání invalidního důchodu
  1. Posudek o invaliditě Okresní správy sociálního zabezpečení
 

Důležité informace

  • Nárok na zproštění od placení pojistného, nárok na výplatu invalidní renty, nárok na výplatu pojistné částky vzniká podle typu konkrétní pojistné smlouvy, a to v případě, že je pojištěnému přiznána invalidita 1. stupně, 2.stupně nebo 3.stupně.
  • Před podáním žádosti na výplatu si prosím zajistěte kopie odpovídajících dokladů uvedených výše.

K oznámení události vyplňte prosím papírový formulář (ke stažení ve formátu PDF) a odevzdejte ho na kterékoliv pobočce nebo jej odešlete poštou na adresu Česká pojišťovna a.s., P.O. Box 305, 659 05 Brno 

 

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplňte a odešlete poštou na adresu
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305, 659 05 Brno

nebo odneste na pobočku ČP, kde jsou formuláře také k dispozici.