Oznámení pojistné události

Zpět na výběr pojištění

Z níže uvedeného seznamu prosím vyberte pojistnou událost, kterou nám chcete oznámit. Po výběru konkrétního typu pojistné události si můžete zvolit také způsob oznámení, který vám nejlépe vyhovuje.

Předtím, než začnete vyplňovat formulář pro oznámení,
zkontrolujte si, že máte vše potřebné:

V případě přirozeného úmrtí:

 1. úmrtní list pojištěného;
 2. doklad o příčině úmrtí - pokud došlo k úmrtí pojištěného do tří let od sjednání pojištění (doklad vystaví ošetřující lékař pojištěného);

Máte-li navíc k dispozici dále uvedené doklady, přiložte je také. Jejich dodáním výrazně urychlíte vyřízení pojistné události:

 1. usnesení o dědictví.
 

V případě úmrtí následkem úrazu:

 1. úmrtní list pojištěného;
 2. doklad o příčině úmrtí (doklad vystaví ošetřující lékař pojištěného);

Máte-li navíc k dispozici dále uvedené doklady, přiložte je také. Jejich dodáním výrazně urychlíte vyřízení pojistné události:

 1. usnesení o dědictví;
 2. usnesení nebo relace policie;
 3. rozsudek soudu.
 

V případě úmrtí 1. nebo 2. pojištěného - z pojištění mládeže

 1. úmrtní list pojištěného;
 2. doklad o příčině úmrtí - pokud došlo k úmrtí 1. nebo 2. pojištěného do tří let od sjednání pojištění (doklad vystaví ošetřující lékař pojištěného);
 3. rodný list pojištěného dítěte.
 

V případě pojištění pohřbu

 1. úmrtní list pojištěného;
 2. faktura pohřební služby včetně rozpisu objednaných položek;
 3. pojistná smlouva nebo členský průkaz Spolku přátel žehu, popřípadě jiný doklad prokazující platnost pojištění.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzván/a k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

 

Mám vše, oznámit pojistnou událost

Chci oznámit jinak

 • Pro oznámení na obchodním místě České pojišťovny, a. s. si prosím vezměte s sebou kopie výše uvedených dokladů.
 • K telefonickému oznámení si prosím připravte kopii výše uvedeného dokladu. Po telefonickém oznámení je nutné, abyste ho doložili nejpozději do deseti kalendářních dnů.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplňte a odešlete poštou na adresu
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305, 659 05 Brno

nebo odneste na pobočku ČP, kde jsou formuláře také k dispozici.