Oznámení pojistné události

Zpět na výběr pojištění

Z níže uvedeného seznamu prosím vyberte pojistnou událost, kterou nám chcete oznámit. Po výběru konkrétního typu pojistné události si můžete zvolit také způsob oznámení, který vám nejlépe vyhovuje.

Předtím, než začnete vyplňovat formulář pro oznámení,
zkontrolujte si, že máte vše potřebné:

  1. lékařská zpráva z prvního ošetření
  2. lékařská zpráva z kontrolního vyšetření potvrzující konečnou diagnózu poranění (máte-li sjednáno DNL-MAX)
  3. propouštěcí zpráva z hospitalizace (pokud jste byl/a pro léčení úrazu hospitalizován/a)
  4. doklad o sjednaném pojištění (pokud máte sjednáno cestovní pojištění)
  5. případně další lékařské zprávy o průběhu léčení úrazu či další doklady související s úrazem – toto platí zejména v případě oznámení pojistné události až po skončení léčení. Přiložením dokumentů výrazně usnadníte vyřízení pojistné události.
  1. lékařské zprávy, ve kterých jsou definovány diagnózy poranění (máte-li sjednáno plnění za Závažná poranění následkem úrazu)
  2. potvrzení o školní docházce/studiu (máte-li sjednáno pojištění dítěte nebo je pojištěný zařazen v rizikové skupině JUNIOR (J) nebo DĚTI A MLÁDEŽ (M) a k úrazu došlo ve věku 15-26 let). Platí pro pojistné smlouvy sjednané 1. 1. 2014 a později.
 

Úraz nám můžete oznámit již po prvním lékařském ošetření. V případě, že máte sjednáno úrazové pojištění DNL-MAX, můžete úraz oznámit již po kontrolním vyšetření. Máte-li sjednáno plnění DNL 30, uplatněte nárok na pojistné plnění nejdříve po uplynutí doby léčení v délce 30 dnů a přiložte lékařské zprávy potvrzující dobu léčení (platí pro pojistné smlouvy sjednané 1. 1. 2014 a později).

Mám vše, oznámit pojistnou událost

Chci oznámit jinak

  • Pro oznámení na obchodním místě České pojišťovny, a. s., si prosím vezměte s sebou kopie výše uvedených dokladů.
  • K telefonickému oznámení si prosím připravte kopii výše uvedeného dokladu. Po telefonickém oznámení je nutné, abyste ho doložili nejpozději do deseti kalendářních dnů.

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplňte a odešlete poštou na adresu
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305, 659 05 Brno

nebo odneste na pobočku ČP, kde jsou formuláře také k dispozici.