Služby pro partnery České pojišťovny

Vážení partneři, připravili jsme pro vás efektivnější cestu pro vyřizování škodních událostí vašich klientů.

Makléři – kuchařka pro PU z neživotního pojištění

V případě dotazu na pojistnou smlouvu životního i neživotního pojištění a dotazy na životní pojištění směřujte na svoji servisní jednotku.

1)    Kontakty a možnosti zasílání dokumentace do ČP

2)    Zásady komunikace jednotlivých komunikačních kanálů

3)    Obecná doporučení – Efektivní komunikace

4)    Co dělat při nehodě klienta v zahraničí

1.   KONTAKTY A MOŽNOSTI ZASÍLÁNÍ DOKUMENTACE DO ČP

A.   APLIKACE: EXTERNÍ UPLOAD
Tato aplikace slouží k okamžitému přiřazení dokumentu ke spisu likvidátora (v elektronické podobě), který může daný dokument okamžitě zpracovat. Je zcela vyřazen lidský chybový faktor, přiřazení a veškeré náležitosti iniciuje klient sám. Tímto nástrojem lze dokumenty zasílat zcela bez ohledu na denní či noční hodinu, kterýkoliv den a délka přiřazení dokumentu k PU je cca 20-30 min.

B.   E-MAILOVÁ SCHRÁNKA: Makler@cpoj.cz
Tato schránka je obsluhována specialisty klientského servisu, kteří jsou školení pro servis našim partnerům, jako jsou kromě makléřů také VIP klienti. Lze zde zaslat dotaz (ideální je jedna zpráva – jedna PU, maximálně 10PU), oznámení či doklady k pojistným událostem z neživotního pojištění. Doba přiřazení či zodpovězení dotazu je do 24 hod.

C.   FAX: 224 557 225
Faxem lze zasílat dokumenty či oznámení k PU. Fax je také obsluhován specialisty, kteří mají na starosti servis pro naše nejdůležitější klienty. Je vhodné na každý dokument vepsat č. PU. Snižuje se tak možná chyba z důvodu lidského faktoru. Doba zpracování je do 24 hodin. Tímto komunikačním kanálem lze zasílat zejména doklady k PU.

D.   TELEFONÍ LINKA: 241 114 114
Jedná se o standardní tel. linku ČP, která může sloužit (pakliže není využívána elektronická pošta) pro oznámení PU, dotazy k PU, stížnostem apod.

E.     WEB: http://www.ceskapojistovna.cz/sluzby-pro-partnery-ceske-pojistovny
Tato stránka slouží ke sdělení důležitých informací pro naše nejváženější klienty, např. formuláře k oznámení škod a výčet standardně požadovaných dokladů.

2.   ZÁSADY KOMUNIKACE JEDNOTLIVÝCH KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ

Makléřům se podávají informace bez jakéhokoli omezení (zastupují klienta v plném rozsahu), dopisy o výplatě se zasílají makléřům bez nutnosti dokládat plnou moc. Ověření se provádí dle domény či PU a jednoho z identifikátoru, viz. níže.

A.   APLIKACE: EXTERNÍ UPLOAD
Viz. postup ve formátu PDF (Externí upload)

B.    E-MAILOVÁ SCHRÁNKA: Makler@cpoj.cz

Dotazy na PU

 • Pakliže posíláme dotaz k PU, volíme jednu zprávu pro jeden dotaz, pak dostaneme odpověď nejpozději do 24 hodin,      jedná-li se o dotazy k většímu počtu PU v jedné zprávě (maximum do 1 zprávy je 10 PU), musíme počítat s delším časovým termínem.
 • V předmětu – Číslo PU ve formátu xxx xxx + 1 identifikátor. Viz. níže.
 • SPZ/RZ, popř. MPZ
 • Jméno klienta
 • Datum vzniku PU

Dokumenty a Oznámení PU:

Označení dokumentů v předmětu e-mailové zprávy

Doklady nutné k likvidaci standardní PU Označení - Mail
Fotodokumentace FOT
Relace/Usnesení PČR REL
Plná moc, resp. Žádost o KD ZKD
Kopie ŘP, není-li šetřeno PČR RP
Kopie TP nebo OTP TP, OP
Zakázkový list (Zápis o požkození na tiskopisu ČP) ZAP
Faktura za provedenou opravu, vystavená na jméno klienta FAKT
Vyjádření leasingové společnosti - Devinkulace (převzal-li servis) DVIN

Podklady je vhodné zaslat do ČP co nejdříve včetně Faktury a Žádostí o Krycí dopis (Plná moc)

3.   OBECNÁ DOPORUČENÍ - EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Viz. postup ve formátu MS Word (Efektivní komunikace)                                          

4.   JAK POSTUPOVAT PŘI NEHODĚ V ZAHRANIČÍ
Viz. postup ve formátu MS Word (Co dělat při nehodě v zahraničí)

Škodní událost z neživotního pojištění

V případě škodní události z neživotního pojištění vás žádáme o vyplnění přiložených formulářů.

Při vyplňování formuláře věnujte prosím zvýšenou pozornost zejména těmto údajům:

 • číslo pojistné smlouvy
 • telefonický kontakt - tento údaj je pro nás důležitý z důvodu ověření či doplnění údajů k škodní události  

Vyplněný formulář a potřebné doklady je možné odeslat jedním z těchto způsobů:

faxem na číslo 224 557 226 
nebo 
e-mailem na schránku makler@cpoj.cz

Naši pracovníci pojistnou událost ihned zaregistrují a postoupí k likvidaci.

 

Typy formulářů:

oznámení škod na motorových vozidlech - možno použít pro:

 • oznámení škod na motorových vozidlech, vyberte si z následujících formulářů:

  1. povinné ručení - oznámení škodní události za poškozeného  (zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) -doložte prosím tyto dokumenty 
  2. povinné ručení - oznámení škodní události za pojištěného  (zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) -doložte prosím tyto dokumenty 
  3. havarijní pojištění - oznámení škodní události - doložte prosím tyto dokumenty
 •  oznámení škod na majetku - formuláře ke stažení
 • oznámení škod z pojištění odpovědnosti  - formuláře ke stažení
 • zmocnění pojistitele k přímé úhradě pojistného plnění na účet servisu - Prohlášení klienta

Pokud budete dodatečně zasílat další dokumenty označte je prosím výrazně názvem Vaší firmy a číslem pojistné události, které jste od nás obdrželi.

Děkujeme za spolupráci

 

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění - poškození včetně čelního skla

 • faktura za opravu s rozpisem materiálu a práce (nepožaduje-li klient rozpočet ČP a nebude-li se jednat o totální škodu)
 • kopie ŘP (pokud nešetřila Policie ČR)
 • vyjádření leasingové společnosti (je-li vozidlo na leasing)

Havarijní pojištění - odcizení vozu 

 • vyjádření leasingové společnosti (je-li vozidlo na leasing)
 • servisní kniha (je-li k dispozici)
 • nákupová faktura za vozidlo (je-li k dispozici)
 • originál VTP
 • klíče od vozidla a mechan. zabezpečovacího zařízení
 • při zabezpečení vozidla doklad o montáži a pravidelné kontrole
 • seznam zvláštní a mimořádné výbavy
 • protokol o trestním oznámení
 • usnesení Policie ČR Havarijní pojištění - odcizení části vozu, či výbavy
 • faktura za opravu vozidla s rozpisem materiálu a práce
 • vyjádření leasingové společnosti (je-li vozidlo na leasing)
 • nákupová faktura mimořádné výbavy
 • protokol o trestním oznámení
 • usnesení Policie ČR

Havarijní pojištění - vandalismus 

 • faktura za opravu s rozpisem materiálu a práce (nepožaduje-li klient rozpočet ČP)
 • vyjádření leasingové společnosti (je-li vozidlo na leasing)
 • protokol o trestním oznámení (pokud šetřila Policie ČR)
 • usnesení Policie ČR (pokud šetřila Policie ČR)

Požadované doklady odešlete na adresu P.O. Box 305, 659 05 Brno. 

Pokud bude likvidátor potřebovat v průběhu šetření další doklady, vyžádá si je dodatečně.

Povinné ručení - oznamujete jako pojištěný (viník)

 • kopie řidičského průkazu řidiče vozidla v době nehody (pokud nešetřila Policie ČR)

Požadované doklady odešlete na adresu P.O. Box 305, 659 05 Brno. 

Pokud bude likvidátor potřebovat v průběhu šetření další doklady, vyžádá si je dodatečně.

Povinné ručení – oznamujete jako poškozený

Bez ohledu zda šetřila policie, doložte prosím následující doklady:

 • faktura za opravu s rozpisem materiálu a práce (nepožaduje-li klient rozpočet ČP)

Pokud je vozidlo na leasing připojte ještě: 

 • souhlas leasingové společnosti s výplatou pojistného plnění na nájemce - d e v i n k u l a c e, případně potvrzení o ukončení leasingu.
 • totální škoda - nákupní fakturu za pořízení vozidla se specifikací doplňků

Požadované doklady odešlete na adresu P.O. Box 305, 659 05 Brno. 

Pokud bude likvidátor potřebovat v průběhu šetření další doklady, vyžádá si je dodatečně.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114